Tallers

Els Tallers són un dels fets característics i diferenciadors de l’Escola Massana. Espais on es treballen les diverses tecnologies i especialitats que s’ensenyen a l’Escola. Són tallers de recursos d’oficis i tecnològics dotats d’infraestructura i materials segons el seu ús.

Els Tallers són eines pedagògiques dins dels currículums del centre i també poden donar suport a l’alumne en el desenvolupament de treballs, projectes i exercicis amb tecnologies específiques fora de l’horari lectiu dels plans d’estudis oficials.

S’utilitzen amb l’assistència de professorat en classes teòric-pràctiques, i pràctiques i amb tècnic especialista o alumnes en pràctiques per ajudar en el treball autònom de l’alumnat.