Tècniques de la joieria

És un taller obert a diferents tècniques i materials, però posant l’accent en els metalls no fèrrics. Possibilitat d’experimentar la construcció d’objectes vinculats al cos, per assemblatge o per mitjà del modelat de ceres i fosa.

Observacions
El taller disposa d’utillatge divers, però la major part dels materials fungibles els ha d’aportar l’alumne.