Aules i Tallers

Les aules polivalents són compartides en l’activitat lectiva diaria per grups d’alumnes i professors/es diversos. Cada aula està equipada amb un ordinador connectat al canó projector fixat al sostre. Hi ha dos tipus de pissarres i es poden usar indistintament. 

Totes les aules polivalents disposen d’armaris tancats amb clau per a l’emmagatzematge de material docent, així com d’una pica amb dispensador de sabó.

Els Tallers són un dels fets característics i diferenciadors de l’Escola Massana. Espais on es treballen les diverses tecnologies i especialitats que s’ensenyen a l’Escola. Són tallers de recursos d’oficis i tecnològics dotats d’infraestructura i materials segons el seu ús.

Els Tallers són eines pedagògiques dins dels currículums del centre i també poden donar suport a l’alumne en el desenvolupament de treballs, projectes i exercicis amb tecnologies específiques fora de l’horari lectiu dels plans d’estudis oficials.

S’utilitzen amb l’assistència de professorat en classes teòric-pràctiques, i pràctiques i amb tècnic especialista o alumnes en pràctiques per ajudar en el treball autònom de l’alumnat.

Tallers oberts 2023–24 (horaris susceptibles de canvis diaris)

Les incidències es comuniquen al canal de Telegram de l’escola. 
Segueix-nos