Inscripció i matrícula

Curs 2022–23:

Preinscripció: 
1.5–20.6.22
Lliurament de documentació per correu

Inscripció online: 
9–23.6.22
Pagament de 738€

Matrícula online: 
30.6–15.7.22
Pagament de 2.952€

Import total:
3.690€

Inici de classes:
Dimecres 05.10.22 

Període lectiu 1r quadrimestre:
Del 03.10.22 al 10.02.23

Període lectiu 2n quadrimestre:
Del 13.02.23 al 09.06.23

Mostra de treballs finals: Sala d’Artesania de Catalunya
Del 05.10.23 al 11.11.23