Batxillerat artístic

EL PLA D’ESTUDIS

El Batxillerat artístic és una etapa postobligatòria que forma part de l’Educació Secundària i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Té com a finalitat la formació integral i bàsica dels alumnes, així com la seva orientació i preparació, homologable en l’entorn europeu, per a l’ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de grau superior i per a la vida activa.

El batxillerat artístic de la Massana se singularitza perquè s’arrela en la tradició de la nostra Escola, que aspira, d’una banda, a oferir una sòlida formació integral que ajudi l’alumnat a madurar intel·lectualment i a desenvolupar les eines per comprendre la realitat d’una manera lúcida i crítica. De l’altra, tot valorant la importància de la teoria i de la pràctica, pretén trencar la dicotomia entre l’una i l’altra i parteix del propòsit de «pensar fent» i «fer pensant».

Així doncs, el Batxillerat artístic de la Massana s’organitza a partir d’un tronc de matèries comunes i de modalitat, que cursa tot l’alumnat, i un conjunt d’assignatures específiques de tipus pràctic relacionades amb els tallers d’oficis que defineixen la singularitat de l’Escola.

L’Escola Massana no és només un centre de Batxillerat artístic: s’hi pot estudiar també vuit Cicles Superiors d’Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, un Grau Universitari en Arts i Disseny, un Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies i nombrosos cursos de formació no reglada agrupats sota el nom de Massana Permanent. Això fa possible que compti amb un gran nombre de tallers i amb professionals de les diverses arts aplicades i del disseny. D’aquesta manera, els nostres estudiants tenen la possibilitat de integrar-se, de la mà dels millors especialistes, en tallers d’art, oficis i disseny que permeten una forta connexió amb la pràctica creativa.

D’altra banda, la convivència amb els altres plans d’estudi també permet al nostre alumnat de batxillerat artístic compartir les iniciatives, idees i projectes dels altres estudiants i de tot el professorat del centre, orientant-los i estimulant-los de cara al futur.