Planificació

PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS I SEGUIMENT:

Aquesta és la planificació d’etapes i passos a seguir en la configuració de l’Estratègia Digital de Centre (EDC).