Prototips

El taller de fusteria, maquetes i prototips està preparat per a poder realitzar qualsevol treball en fusta, poliuretà, resina, plàstic i escaiola en els seus procediments constructius. Disposa de tot tipus de màquines i eines aptes per a poder realitzar i manipular els treballs i models.

Observacions
Cal adquirir els materials i l’equipament de protecció i seguretat. Per accedir a l’ús de les instal·lacions del taller de fusteria, l’alumne haurà de realitzar unes pràctiques obligatòries dirigides pel mestre del taller, prèvies a la realització de qualsevol treball del curs (temps assignat a les pràctiques obligatòries: entre 3 i 6 hores). Les eines i els materials demanen l’ús obligatori dels hàbits propis d’higiene i seguretat que s’especificaran a l’inici del curs escolar.

Al taller hi ha restes de materials que es poden aprofitar i l’alumne haurà de portar les fustes per a fer el model o figura, així com el material necessari. Els objectes i materials dels alumnes es podran guardar en les prestatgeries del propi taller durant un màxim de quatre sessions a fi d’agilitzar el treball fins que aquest s’hagi acabat totalment.