Escola Empresa

L’Escola Massana fomenta acords amb empreses o institucions que permetin a l’alumne entrar en contacte amb projectes reals i el món laboral. Aquestes col·laboracions estan supeditades als continguts de les assignatures, i als interessos pedagògics i formatius dels alumnes.

Els acords de col·laboració permeten altres activitats en benefici de l’empresa, l’Escola Massana i els seus alumnes, com convidar especialistes de prestigi a l’escola com a jurat dels concursos, fer actes institucionals amb possibles esponsors, convocar als mitjans de comunicació, etc.

Els projectes d’alumnes produïts en el marc d’un acord de col·laboració poden ser exposats a les sales de l’Escola Massana o a espais externs. També es poden publicar catàlegs o altres edicions que reprodueixin aquests resultats.

En els darrers anys s’ha col·laborat amb
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC); Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona; Mercat de la Boqueria; Fundació Xavier Nogués; Fundació Han Nefkens; Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya; Gran Teatre del Liceu; AREAS; INAPA; Festival Shakespeare; Fundació Navegació Oceànica de Barcelona; Institut Municipal d’Educació de Barcelona; Districte de l’Eixample; Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i la Plaça de Catalunya; Joieria Bagués-Masriera; i molts més.

Els convenis de col·laboració per a la realització de concursos, esponsoritzacions i altres projectes entre l’Escola Massana i empreses o institucions, es regeixen per les normatives homologades dels organismes competents (ICOGRADA, ICSID, IFI o BEDA). A més, l’escola està adherida al codi de bones pràctiques per l’exercici de les arts visuals promogut per l’AAVC pel que fa aspectes deontològics, de drets d’autor, econòmics i pedagògics.

  • escola empresa 1