Inscripció i matrícula

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari1r quadrimestre
Inscripció on-line 10–18.9.22
Llistat cursos que es programen 19.9.22
Matriculació on-line 20–28.9.22
Inici dels cursos 3–7.10.22

 

 Llistat de cursos anul·lats, complets i amb places lliures

PLACES LLIURES
CERÀMICA: VIDRIATS CERÀMICS D’ALTA TEMPERATURA
COLOR I NARRATIVA
DEU PROPOSTES DE DIBUIX
DIBUIXAR PER VEURE
IL·LUSTRACIÓ ASSAIG GRAFIC
LA PLASTICIDAD DE LA VEGETACIÓN”- BIOPLÁSTICOS
LES POSSIBILITATS CREATIVES DE LA FOTOGRAFIA
PINTURA: LA LLUM AL RETRAT I LA FIGURA
SOLDADURA PER A ARTISTES I DISSENYADORS.
TECNIQUES EXPERIMENTALS D’IL·LUSTRACIÓ
VÍDEO DE CREACIÓN EXPERIMENTAL
EL MÓN DE LA PERFORMANCE TEORIA I PRÀCTICA DE L’ART D’ACCIÓ

COMPLETS
EL FLUX DEL VIDRE
JOIERIA: INICIACIÓ TÈCNICA A LA JOIERIA
TORN
 
ANUL.LATS
ARTS VISUALS & NOVES DRAMATÚRGIES 
BARRETERIA
ESMALT SOBRE METALL. 
MODELAT DE FIGURA
FELTRE
PINTURA AL TREMP D’OU
REPRODUCCIÓ SERIADA BIDIMENSIONAL
SUMI-E_PINTURA JAPONESA AMB TINTA
TALLER DE LETTERPRESS.
TÈCNIQUES PICTÒRIQUES: L’ÚS DELS MATERIALS I PROCEDIMENTS 
URUSHI L’ART DE LA LACA JAPONESA I EL KINTSUGI LA SANACIÓ DE L’OBJECTE
 
 

Procés i condicions de la matrícula: 

Es recomana comprovar les dades dels cursos abans de formalitzar la matrícula, pot haver-hi canvis.

Es fa un primer pagament de 100€ en el moment de la inscripcióLa resta de l’import es paga en el moment de formalització de la matrícula .

En cas que no s’acabi programant el curs, l’import de 100€ de la inscripció es retornarà. El retorn s’ordenarà un cop finalitzat el període de matriculació.

La devolució del cost de la matrícula només s’efectua per malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, i sempre que no s’hagi impartit el 20% del curs. No es retornaran les taxes vigents de gestió de l’expedient acadèmic pel curs 20222023, ni les comissions bancàries ocasionades. 

 

Bonificacions

En Massana Permanent, es podran aplicar les següents bonificacions, en el preu de la matrícula. Aquestes bonificacions no podran ser acumulables.

 

Bonificacions

% de reducció del preu de la matrícula

Alumnes de Massana Permanent que realitzin o hagin realitzat algun altre ensenyament reglat a l’escola (batxillerat, cicles formatius, graduat universitari, grau en arts i disseny)

10%

Alumnes de Massana Permanent que durant el mateix curs es matriculin a més d’un curs.

5%

(en el segon curs)

Alumnes de Massana Permanent que hagin realitzat un curs, durant el curs anterior.

5%

Professorat, antic professorat i personal PAS de l’escola Massana

50%

Alguns dels cursos que ofertem tenen el reconeixement del Departament d’Educació