Inscripció i matrícula

Si tens problemes en matricular-te, contacta amb nosaltres a academic.grau@escolamassana.cat

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari2n quadrimestre
Inscripció on-line 11.12.23 fins a 20.12.23
Matriculació on-line 10.1.24 fins a 22.1.24 
Inici dels cursos Setmana del 19 al 23 de febrer de 2024

Procés i condicions de la matrícula: 

Es recomana comprovar les dades dels cursos abans de formalitzar la matrícula, pot haver-hi canvis.

Es fa un primer pagament de 100€ en el moment de la inscripcióLa resta de l’import es paga en el moment de formalització de la matrícula .

En cas que no s’acabi programant el curs, l’import de 100€ de la inscripció es retornarà. El retorn s’ordenarà un cop finalitzat el període de matriculació.

La devolució del cost de la matrícula només s’efectua per malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, i sempre que no s’hagi impartit el 20% del curs. No es retornaran les taxes vigents de gestió de l’expedient acadèmic pel curs 20222023, ni les comissions bancàries ocasionades.  

Bonificacions

En Massana Permanent, es podran aplicar les següents bonificacions, en el preu de la matrícula. Aquestes bonificacions no podran ser acumulables.

 

Bonificacions

% de reducció del preu de la matrícula

Alumnes de Massana Permanent que realitzin o hagin realitzat algun altre ensenyament reglat a l’escola (batxillerat, cicles formatius, graduat universitari, grau en arts i disseny)

10%

Alumnes de Massana Permanent que durant el mateix curs es matriculin a més d’un curs.

5%

(en el segon curs)

Alumnes de Massana Permanent que hagin realitzat un curs, durant el curs anterior.

5%

Professorat, antic professorat i personal PAS de l’escola Massana

50%