Vidre

Taller pensat per assessorar, investigar i trobar solucions en la construcció d’objectes amb vidre. Per aprendre a manipular el material i tenir la possibilitat d’experimentar-hi. Es poden aplicar tantes combinacions de les accions/operacions com l’objectiu final que es vol assolir demani.

Observacions
El taller disposa de maquinària i eines diverses. Però la major part del material fungible l’ha d’aportar l’alumne. La temporització és aproximada en funció de la complexitat dels treballs a realitzar.