Preinscripció i matrícula Batxillerat artístic

AVÍS: ELS TERMINIS QUEDEN SUSPESOS I INTERROMPUTS D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 463/2020

 

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Matrícula:
Lloc
Gestió Acadèmica de l’Escola Massana
Horari
de dilluns a divendres 10.00–13.00h.

Publicació oferta inicial 7.5.20
Preinscripció només telemàtica 
Més informació
11–15.5.20
Presentació de la documentació al centre

Fins al 19 de maig
10.00h–13.00h

Publicació llista puntuació provisional
Consulta només telemàtica
29.5.20
Termini reclamacions llista puntuació provisional

2–8.6.20
10.00h–13.00h

Publicació llista un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
15.6.20
Sorteig del número de desempat 16.6.20
11.00h
Publicació llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica
23.6.20
Oferta final 8.7.20
Publicació relació d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica
10.7.20
Matrícula ordinària 1r i nova incorporació a 2n
Més informació

13–17.7.20
10.00h–13.00h

Matrícula ordinària 2n i repetidors
Més informació

8–10.7.20
10.00h–13.00h

Matrícula extraordinària
(alumnes de batxillerat pendents d’avaluació extraordinària de setembre)

7–10.9.20
10.00h–13.00h

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020–2021.

 

El full de matrícula (requadre dret), s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre. El formulari no funciona amb ordinador Mac.

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció (fotocòpia DNI, fotocòpia targeta sanitària i del llibre de família)
  • Resguard de sol·licitud del títol de l’ESO

Els alumnes que no es matriculin en aquest període perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors de 2n hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Homologació d’estudis estrangers NO universitaris. Més informació

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Per accedir al Batxillerat d’Art cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), haver aprovat el segon curs de BUP o haver aprovat els cursos comuns de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla de 1963.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Els alumnes declarats aptes en cada forma d’accés, s’ordenaran segons els barems estipulats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’accés es fixarà d’acord amb la demanda i el nombre de places ofertades, (35 alumnes per a cada grup).