Cicles Formatius de Grau Superior

Els Cicles Formatius de Grau Superior constitueixen una oferta educativa reglada, organitzada a partir de famílies professionals. Es desenvolupen en mòduls acadèmics de distinta durada, amb una estada de pràctiques en empreses, estudis o tallers i un projecte final. D’acord amb l’esperit de l’Escola Massana, aquests estudis combinen l’eficàcia en l’especialització tècnica de la professió amb la riquesa de l’activitat projectual.

Els diferents programes promouen una pedagogia de caràcter professional i creatiu en els quals l’ensenyament pràctic és inseparable dels continguts de caràcter reflexiu i conceptual.

 

Estructura del pla d’estudis (+info) (-info)

Pràctiques en empreses (+info) (-info)

Projecte final de cicle (+info) (-info)

Calendari curs 2022–2023

Cap d’Estudis
Isabel Graupera

Coordinació General de Pràctiques
Carme Porras

Entreu al cicle corresponent, per contactar amb el coordinador, el tutor o el responsable de pràctiques.