Escoles partner

* GAAD: Grau Universitari; CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior

Alemanya

Bèlgica

Estònia

Finlàndia

França

Hongria

Itàlia

Letònia

Lituania

Noruega

Països Baixos

Portugal

Regne Unit

República Txeca

Suecia

Suïssa

Argentina

Australia

Canadà

Mèxic

Israel