Estructura del pla d’estudis de Batxillerat artístic

El currículum de Batxillerat consta d’una part comuna i una part diversificada, formada per les matèries pròpies de cada modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca. 

La part comuna del currículum, que és la mateixa per a tots els alumnes de Batxillerat, contribueix fonamentalment a la funció formativa general del Batxillerat.

La part diversificada del currículum és la que  comprèn les matèries pròpies de la modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.

Les matèries pròpies de la modalitat i les matèries optatives proporcionen a l’alumne una dimensió més especialitzada: el preparen i l’orienten cap a estudis posteriors o cap a activitats professionals dins l’especialitat.

A l’Escola Massana els tallers d’especialitat estan íntimament coordinats, generant una veritable plataforma bàsica per a la comprensió de la morfologia i dels processos creatius comuns a totes les futures especialitats d’art i de disseny.

Matèries optatives
La franja optativa del currículum del Batxillerat Artístic ofereix al nostre alumnat un ampli ventall d’assignatures de dimensió eminentment pràctica on, en forma de tallers, cohabiten els ensenyaments de les diverses tècniques dels oficis artístics i els continguts específics de les múltiples pràctiques del món de l’art i del disseny.

Treball de recerca
El treball de recerca consisteix en una investigació i una proposta sobre un tema escollit pel propi estudiant.
Es desenvolupa, tutoritzat per un professor, durant el primer i el segon curs del Batxillerat.

1r curs (+info) (-info)

2n curs (+info) (-info)