Arts gràfiques digitals

Taller on es desenvolupen tècniques de preproducció gràfica, edició d’imatge, preparació de documents per a impressió (digital) i preparació de fotolits per a diverses tècniques gràfiques (risografia, serigrafia, òfset, xerografia, etcètera), maquetació, manipulació de materials i arts finals vinculades a l’edició impresa.

La risografia és el sistema d’impressió específic del taller. Aquesta tecnologia consisteix en el procés d’impressió amb tintes planes en base soja sobre paper, mitjançat una màquina que produeix un stencil.

Observacions
El taller compta amb 19 equips iMacs amb programari de disseny, edició de vídeo i animació 2D, una duplicadora Riso EZ amb 4 tambors de color, 5 truques Haiser per a fotografia i animació, 10 taules de llum, un escàner A3 i dues grapadores per a enquadernar amb cavallet (grapes normals i omega).