Cursos Massana Permanent segon quadrimestre

Hide main content

Coordinadora
Marta Fuertes 
massana.permanent@escolamassana.cat

Secretaria Pedagògica
Mónica Carballo
secretaria.pedagogica@escolamassana.cat 

Preinscripció i matrícula
Marta Robusté
academic.grau@escolamassana.cat

Calendari d’inscripció i matrícula

 

Es recomana comprovar les dades dels cursos abans de formalitzar la matrícula, pot haver-hi canvis.