Motlles

Aquest taller teoricopràctic té com objectiu proporcionar un espai d’investigació sobre materials i tècniques de l’emmotllat i del buidat a partir del modelat amb argila o materials similars, en la qual es poden aplicar diferents combinacions de les accions/operacions segons l’objectiu final que es vulgui assolir.

Observacions
Aquest conjunt d’accions / operacions es poden relacionar entre elles segons les necessitats de l’alumne, s’analitzen les diferents alternatives per arribar a un objectiu final. Sempre començarem modelant o modificant un objecte ja existent, per seguir amb el motlle que millor s’adapti a la peça i a les característiques del material de la reproducció. Finalitzarem amb l’obtenció d’una còpia del model inicial en un nou material. El càlcul de temporització només fa referència al temps prudencial per portar a terme les diverses accions, no s’inclou el temps de reacció dels materials, de planificació o d’obtenció de materials.

Amb una sola sessió no és poden obtenir resultats finals, seran necessàries de 2 a 3 sessions i la planificació del treball a realitzar.