Preinscripció i matrícula

Per dur a terme el procés de matrícula s’han de completar les fases següents:

1. Preinscripció o sol·licitud de plaça

Les persones interessades han de sol·licitar la plaça enviant la documentació que es detalla a l’apartat “Documentació per sol·licitar plaça”, més avall. A mesura que les sol·licituds siguin aprovades es notificarà individualment mitjançant una carta d’acceptació, per correu electrònic: postgrau.illustracio@escolamassana.cat

2. Inscripció o reserva de plaça

Un cop rebuda aquesta carta i dins del període d’inscripció, les persones acceptades rebran un enllaç per fer la reserva de plaça mitjançant el pagament de l’import corresponent.

L’import d’inscripció només es retorna en cas que el programa sigui anul·lat per l’Escola Massana. Aquest tràmit només es pot fer online, amb targeta bancària.

3. Matrícula

En el període de matrícula, les persones que hagin completat la inscripció han de fer el pagament de la matrícula. Només aquest darrer pas garanteix que la plaça està adjudicada.

Aquest tràmit només es pot fer online amb targeta bancària.

 

 

DOCUMENTACIÓ PER A SOL·LICITAR PLAÇA (+info) (-info)

Preinscripció: 
7.05–7.07.24
Enviament de la documentació per correu a postgrau.illustracio@escolamassana.cat

Preus, bonificacions i devolucions 

Inscripció online i reserva de plaça: 
7.06–7.07.24
Pagament de 600,00 €

Matricula online: 
1–15.07.24
Pagament de 1.800,00 €

Import total:
2.400,00 €

Període lectiu:
17.10.24 – 06.06.25

Inscripció i matricula
Marta Robusté
academic.grau@escolamassana.cat