Ceràmica

L’objectiu és assessorar i ajudar a trobar solucions en la construcció i materialització d’objectes des de l’àmbit de la morfologia, l’expressivitat, la funcionalitat… dins de la singularitat del llenguatge i procés ceràmic però amb una mirada oberta, amb intervenció si cal d’altres materials o conceptes que potenciïn el resultat final. Definició del procés: propietats dels materials, tècniques de construcció, manipulació de les superfícies, assecatge, cocció de l’argila (bescuit) i cocció dels òxids, engalbes, vidriats…

Observacions
La temporització és aproximada en funció de la complexitat dels treballs a realitzar. El taller està dotat de la maquinària i eines necessàries per a un funcionament eficient. Els alumnes només hauran de portar aquells materials específics necessaris per a la materialització dels objectes.