Estructura del pla d’estudis

El Diploma d’Especialització d’il·lustració i Imatge Narrativa és un títol propi de la UAB, de 30 ECTS, i de caràcter professional, orientat a programes de comunicació i periodisme. Aquesta voluntat professionalizadora es materialitza en els continguts del pla d’estudis en 3 grans assignatures, una de teòrica (7 crèdits ECT) i dues de pràctiques (23 crèdits ECT).

L’horari lectiu es distribueix en dues tardes setmanals durant tot un curs sencer: dijous i divendres de 16h a 20h i les llengües en que s’impartiran els cursos són el català i el castellà.

Els objectius generals del “nou postgrau” de l’Escola Massana es basen en poder capacitar l’alumnat en una comprensió tant conceptual com pràctica de les diferents tècniques i usos principals de la il·lustració, així com dotar-lo de coneixements avançats sobre les diferents aplicacions (tant analògiques com digitals) en el nostre món present. Volem capacitar l’alumnat per a comunicar idees i històries, sempre fomentant un esperit crític, a través de la il·lustració i la imatge narrativa.

A més, tingueu clar que aquest Diploma d’Especialització es realitzarà en una escola com La Massana, on la interdisciplinarietat és el nostre ADN, i per tant fomentarem la col·laboració amb altres disciplines artístiques com la ceràmica, les arts gràfiques o la publicitat, per explorar noves formes d’expressió i aplicació de la il·lustració. La comprensió ètica i la responsabilitat social també són pilars pedagògics bàsics de l’escola.

1.Mòdul teòric

1.1 TEORIA I FONAMENTS DE LA IMATGE NARRATIVA (3 ECTS)
Mòdul teòric per a conèixer els fonaments sintàctics de la imatge narrativa i així poder utilitzar adequadament els elements i les tècniques pròpies el llenguatge plàstic i visual de la disciplina: la composició narrativa (l’enquadrament, la perspectiva), les figures retòriques en la narració visual, l’ús del color, la narració seqüencial, la narració en l’era digital... També abordarem la importància de saber adequar la representació gràfica als objectius comunicacionals el missatge.

2. Mòduls pràctics 

2.1METODOLOGIA (12 ECTS)

Un mòdul pràctic per a desenvolupar sistemes propis de recerca d’idees i conceptes, per així  capacitar l’alumnat per a proporcionar solucions visuals genuïnes a problemes de comunicació. Després d’una introducció a metodologies contemporànies de la il·lustració, explorarem materials i suports no habituals, fomentant així la narració visual experimental. Que l’alumnat explori propostes creatives més enllà dels mètodes convencionals és un dels nostres horitzons. També s’incidirà en la importància de planificar bé el procés: la temporització d’un projecte.

2.2 TALLERS DE CREACIÓ (15 ECTS)

Aprofitant la quantitat i la diversitat de tallers de l’escola Massana, aquest mòdul serà una oportunitat per submergir-te en la creació artística i l’exploració de tècniques diverses, que, per què no, també podem vincular amb la il·lustració, amb l’objectiu de dissenyar i produir tant obres úniques com seriades. Fomentarem la creació artística i l’exploració en tècniques que van des de l’estampació (serigrafia, cartell, risografia, enquadernació...) a la fusió entre la il·lustració i la ceràmica (per comprendre de manera profunda les fronteres artístiques tradicionals) o també la imatge en moviment, mitjançant l’exploració de les principals tècniques d’animació analògica i també les noves eines  d’intel·ligència artificial, sempre fomentant la creativitat i el pensament crític a la vegada. Promoure l’experimentació, la col·laboració, el diàleg interdisciplinari i la reflexió en la creació d’obres de narració visual és també un dels objectius bàsics de l’escola Massana i d’aquest Diploma d’Especialització.