Audiovisual

Taller que ofereix els sistemes de captació i producció de la imatge i les seves possibilitats plàstiques i experimentals al servei de la poètica de cada alumne. L’objectiu és vehicular llenguatges i tècniques narratives a suports audiovisuals i propiciar un tractament interdisciplinari i crític a tota una sèrie d’aspectes i perspectives de comunicació.

Observacions
L’aula disposa de 8 ordinadors iMac, focus, càmeres de vídeo, trípodes i un petit plató. També projector de Súper 8, 16 mm i un projector de vídeo.