Laca i esmalts

Esmalts

Apropar a l’alumne a un de tants oficis que van quedant relegats a l’oblit. A través del coneixement de la tècnica explorarem camps infinits de creativitat, potenciarem la concentració i la lentitud en mig d’infinitat de colors, transparències i formes on el foc en serà el protagonista principal per consolidar les infinites partícules de matèria vítria polvoritzades que és la base de l’esmalt.

A més a més d’aquesta breu descripció es poden aplicar moltes altres tècniques (estampació, textures, passats de foc, envanets, rebaixat a l’àcid, etc). El taller disposa de tot el material però de l’esmalt i el metall se’n farà càrrec l’alumne.

Laca japonesa

Coneixement de la tècnica i la investigació de la laca, a través d’una constant revalorització dels procediments emprats. Recerca, projecte i realització.

Gravat, closca d’ou, daurat, nashiji. El taller disposa d’alguns materials per netejar els pinzells i líquids per diluir la laca. L’alumne només haurà de portar la laca.