Grau Universitari en Arts i Disseny

El Grau d’Arts i Disseny de la UAB integra tres disciplines en un sol títol: les arts aplicades, les arts visuals i el disseny. El grau, s’imparteix a l’Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny, una escola amb més de vuitanta anys d’experiència en la formació en arts plàstiques i disseny que gaudeix d’un gran prestigi i que ha format artistes i professionals de primera magnitud.

El Grau en 3 minuts

La vinculació entre els àmbits de la creació artística i el disseny està sòlidament assentada a amplis sectors del món professional. El desenvolupament de les tecnologies i la creixent importància de la innovació al conjunt del sistema productiu han contribuït a consolidar aquest maridatge. De fet, el grau d’Arts i Disseny atén la necessitat de professionals polivalents i adaptables que puguin intervenir en processos creatius de molt diversa naturalesa.

En aquest Grau d’Arts i Disseny, l’estudiant assumeix la creació com un procés vinculat a la producció i, alhora, recolzat sobre una àmplia base de coneixement: aprèn a crear, comunicar i comprendre realitats complexes de manera integrada. S’hi aplica una metodologia d’aprenentatge en la qual els coneixements s’enriqueixen mútuament. La docència estimula també la competència en recerca, de manera que els futurs professionals puguin anticipar nous escenaris per a la pràctica de les arts i el disseny. Els titulats adquireixen capacitat crítica, comunicativa i creativa que els permet elaborar propostes innovadores i competitives.

Els estudiants es familiaritzen amb la història de l’art i el disseny i les seves tendències contemporànies. Desenvolupa les seves habilitats en diferents disciplines plàstiques i audiovisuals, així com la seva creativitat. A més, el ventall formatiu del grau el permet familiaritzar-se amb les noves tecnologies o amb les rutines professionals de camps com ara la gestió cultural o la crítica d’art. I, en funció del tipus d’especialització que es vulgui assolir, es pot optar per cinc mencions: arts aplicades, art, disseny d’objecte i d’espais, comunicació visual i narració visual. Els idiomes en què s’imparteix el Grau d’Arts i Disseny a l’Escola Massana són el català i el castellà.

L’Escola Massana privilegia el contacte amb el teixit empresarial i institucional, així com la projecció internacional de la seva activitat i la dels seus estudiants. 

Objectius generals del Grau en Arts i Disseny (+info) (-info)

Competències Bàsiques (+info) (-info)

Competències generals dels graduats per la UAB (+info) (-info)

Competències específiques (+info) (-info)

Competències transversals (+info) (-info)

Horaris

L’Escola Massana es reserva el dret de fer canvis en aquests horaris en cas de necessitat

L’Escola Massana es reserva el dret de fer canvis en aquests horaris en cas de necessitat.

Coordinació Pedagògica
Elisabet Insenser Brufau

Coordinació Acadèmica
Antonio Ontañón Peredo

Informació general
info.grau@escolamassana.cat

Informació acadèmica
academic.grau@escolamassana.cat

AQU - Estudi verificat - CA