Proves d’accés

CONVOCATÒRIA 2020–21

Es convoca als aspirants i a les aspirants a les 8.00 h a l’exterior de la porta de l’escola, plaça de la Gardunya, 9, tots dos dies. Cal fer una cua a l’exterior mantenint la distància física de seguretat de 2 m.

No han d’acudir al centre les persones en període de confinament o que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19

L’aspirant ha de dur el DNI, NIE o passaport amb què es va inscriure a la prova. És necessari per identificar-se.

L’aspirant ha de portar tot el material necessari per realitzar les proves. No podrà compartir el material per realitzar la prova amb ningú, ni demanar-ne al professorat.

L’aspirant haurà d’accedir al centre amb mascareta. El centre proveirà de mascaretes quirúrgiques a les persones que no en portin de casa.

El centre posarà a disposició dels aspirants desinfectant a base d’alcohol per facilitar la higiene de mans. Caldrà fer-ne ús a la entrada al centre.

Cal seguir el sentit de circulació senyalitzat, garantint la distància de 2 m en totes les situacions (mentre s’esperen per ser ateses, durant la prova i a la sortida).

S’ha eliminat el descans entre prova i prova per evitar tornar a fer la identificació, i per seguretat.

 

PART COMUNA I PART ESPECÍFICA

Inscripció a les proves d’accés

13–21.5.20

Pagament de la taxa

fins 22.5.20 (abans 22.00 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos

5.6.20

Enviament de la documentació al centre al correu: informacio@escolamassana.cat

8–18.6.20

Llista definitiva d’admesos i exclosos

19.6.20

Part comuna de la prova

29.6.20

Part especifica de la prova

30.6.20

Qualificacions provisionals

8.7.2020

Termini per presentar reclamacions a: informacio@escolamassana.cat

9–13.7.20 

Qualificacions definitives

14.7.20

Telèfon de la Secretaria acadèmica: 93 44 22 000
Horari d’atenció: 9.30h–13.30h

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Prova: 6.7.20

 

CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2020–21

(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

1–4.9.2020. A partir de les 9.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 10.9.2020

Presentació de la documentació al centre 

14–29.9.2020. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 30.9.2020

Part específica de la prova

1.10.2020

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30–12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 5.10.2020

Termini per presentar reclamacions al centre

6–8.10.2020. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 9.10.2020

Lliurament de certificats al centre

A partir del 9.10.2020

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020.