Proves d’accés

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2019–20
(PART COMUNA I PART ESPECÍFICA)

Inscripció a les proves d’accés

15–25.3.19. A partir de les 9.00h

Pagament de la taxa

Fins al 26.3.19, abans de les 22.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 5.4.19

Presentació de la documentació al centre

8–29.4.19. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 30.4.19

Part comuna de la prova

15.5.19

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00–18.00h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana

18.00h Descans

18.30–20.30h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Part especifica de la prova

20.5.19 (CANVI DE DATA)

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00–19.00h Part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 28.5.19

Termini per presentar reclamacions al centre

29.5.19–31.5.19. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 4.6.19

Lliurament de certificats al centre

A partir del 4.6.19

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Presentació de les sol·licituds, no més tard de les 12.00h del 20.5.19

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 21.5.19

Prova: 22.5.19 a les 9.30h (part comuna) i a les 16.00h (part específica)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2019–20
(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

27–31.5.19. A partir de les 9.00h.

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 4.6.19

Presentació de la documentació al centre 

5–19.6.19. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 20.6.19

Part especifica de la prova

26.6.19

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30–12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 1.7.19

Termini per presentar reclamacions al centre

2–4.7.19. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

No més tard del 5.7.19

Lliurament de certificats al centre

No més tard del 5.7.19

CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2019–20
(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

2–6.9.19. A partir de les 9.00h.

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 10.9.19

Presentació de la documentació al centre 

12–26.9.19. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 27.9.19

Part específica de la prova

1.10.19

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30–12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 3.10.19

Termini per presentar reclamacions al centre

4–8.10.19. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

No més tard del 9.10.19

Lliurament de certificats al centre

No més tard del 9.10.19

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/222/2019, de 6 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2019.