Proves d’accés

CONVOCATÒRIA 2020–21

Es convoca als aspirants i a les aspirants a les 8.00 h a l’exterior de la porta de l’escola, plaça de la Gardunya, 9, tots dos dies. Cal fer una cua a l’exterior mantenint la distància física de seguretat de 2 m.

No han d’acudir al centre les persones en període de confinament o que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19

L’aspirant ha de dur el DNI, NIE o passaport amb què es va inscriure a la prova. És necessari per identificar-se.

L’aspirant ha de portar tot el material necessari per realitzar les proves. No podrà compartir el material per realitzar la prova amb ningú, ni demanar-ne al professorat.

L’aspirant haurà d’accedir al centre amb mascareta. El centre proveirà de mascaretes quirúrgiques a les persones que no en portin de casa.

El centre posarà a disposició dels aspirants desinfectant a base d’alcohol per facilitar la higiene de mans. Caldrà fer-ne ús a la entrada al centre.

Cal seguir el sentit de circulació senyalitzat, garantint la distància de 2 m en totes les situacions (mentre s’esperen per ser ateses, durant la prova i a la sortida).

S’ha eliminat el descans entre prova i prova per evitar tornar a fer la identificació, i per seguretat.

 

PART COMUNA I PART ESPECÍFICA (+info) (-info)

PART ESPECÍFICA (CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2020–21) (+info) (-info)