Proves d’accés

El Departament d’Educació ha suspès els terminis d’inscripció a les proves d’accés de Cicles d’acord amb el Reial Decret 463/2020

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020–21
(PART COMUNA I PART ESPECÍFICA)

Inscripció a les proves d’accés

16–26.3.2020. A partir de les 9.00h

Pagament de la taxa

Fins al 27.3.2020, abans de les 22.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 15.4.2020

Presentació de la documentació al centre

16–29.4.2020. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 30.4.2020

Part comuna de la prova

13.5.2020

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00–18.00h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana

18.00h Descans

18.30–20.30h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Part especifica de la prova

14.5.2020

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00–19.00h Part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 26.5.2020

Termini per presentar reclamacions al centre

27–29.5.2020. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 3.6.2020

Lliurament de certificats al centre

A partir del 3.6.2020

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12.00h del 21.5.2020

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 22.5.2020

Prova: 25.5.2020 a les 9.30h (part comuna) i a les 16.00h (part específica)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020–21
(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

25–29.5.2020. A partir de les 9.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 4.6.2020

Presentació de la documentació al centre 

5–19.6.2020. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

No més tard del 22.6.2020

Part especifica de la prova

26.6.2020

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30–12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir de l’1.7.2020

Termini per presentar reclamacions al centre

2–6.7.2020. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

No més tard del 7.7.2020

Lliurament de certificats al centre

A partir del 7.7.2020

CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2020–21
(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

1–4.9.2020. A partir de les 9.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 10.9.2020

Presentació de la documentació al centre 

14–29.9.2020. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 30.9.2020

Part específica de la prova

1.10.2020

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30–12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 5.10.2020

Termini per presentar reclamacions al centre

6–8.10.2020. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 9.10.2020

Lliurament de certificats al centre

A partir del 9.10.2020

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020.