DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN ARTS APLICADES CONTEMPORÀNIES

El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies que ofereixen l’Escola Massana i la Universitat Autònoma de Barcelona proposa una formació que explora nous territoris i fronteres a l’entorn de les Arts Aplicades. L’itinerari formatiu és eminentment pràctic: el seu centre de gravetat resideix en les activitats que es desenvolupen als tallers d’especialitat, és a dir, Art Tèxtil, Joieria Artística i Arts del Foc (Ceràmica i Vidre).

El Postgrau facilita un espai i un temps de creixement i maduració en les habilitats i el domini de les tècniques i materials, alhora que proposa un lloc compartit per a la reflexió sobre la funció contemporània de les arts aplicades i el seu paper al món actual , des d’un enfocament interdisciplinari i al territori comú de les arts i el disseny. 

S’orienta a estudiants i professionals vinculats als camps de l’artesania, el disseny i les arts en general, i pot resultar interessant per a graduats en Belles Arts, Arquitectura, Disseny, Comunicació i Humanitats, així com per a professionals en actiu. 

Pel que fa al desenvolupament professional de l’alumni, el Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies promou la realització de projectes personals amb un alt grau d’implicació social, ecològica i creativa, optimitzant els recursos que ofereixen les pràctiques de les arts i el disseny. La seva mirada interdisciplinària promou, alhora, la capacitat de noves i nous artesans per al treball en equips multidisciplinaris vinculats a camps com els de l’arquitectura, el disseny de producte, les arts visuals, la moda, l’audiovisual, les arts escèniques i uns altres potser encara per emergir.

Es tracta d’aprofundir en el llenguatge de creació personal i generar oportunitats que desemboquin en una trajectòria professional creativa