Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies

El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies que ofereixen l’Escola Massana i la Universitat Autònoma de Barcelona, proposa una formació que explora nous territoris i fronteres al voltant de les Arts Aplicades. L’itinerari formatiu és eminentment pràctic: el seu centre de gravetat rau en les activitats que es desenvolupen als tallers d’especialitat, sobretot: Art Tèxtil, Joieria Artística i Arts del foc (Ceràmica i Vidre).

El Postgrau facilita un espai i un temps de creixement i maduració respecte les habilitats i el domini de les tècniques i materials, i a la vegada proposa un territori compartit encarat a reflexionar sobre la funció contemporània de las arts aplicades i el seu paper en el món actual, des d’una perspectiva interdisciplinària i en el territori comú de les arts i el disseny.

S’orienta a estudiants i professionals vinculats als terrenys de l’artesania, el disseny i les arts en general, i pot resultar d’interès per a graduats en Belles Arts, Arquitectura, Disseny, Comunicació i Humanitat, així com també per a professionals en actiu.

Pel que fa al desenvolupament professional de l’alumni, el Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies promou la realització de projectes personals amb un alt grau d’implicació social, ecològica i creativa, optimitzant els recursos que ofereixen les pràctiques de les arts i el disseny. La seva mirada interdisciplinària promou, a la vegada, la capacitat de les noves i els nous artesans de treballar en equips multidisciplinaris vinculats a territoris com els  de l’arquitectura, el disseny de producte, les arts visuals, la moda, l’audiovisual, les arts escèniques, i altres potser encara per aparèixer.

Es tracta d’aprofundir en el llenguatge de creació personal, generant oportunitats que desemboquin en una trajectòria professional creativa.