Singularitat

La singularitat de l’Escola Massana: context.

L’Escola Massana és una escola pública fundada al 1929 que actualment acull 6 plans d’estudi:

  • Batxillerat artístic (3 línies)
  • 1 Cicle formatiu de Grau Mitjà: assistència al producte gràfic imprès
  • 8 Cicles formatius de grau Superior de 7 famílies diferents: arts aplicades al mur, art tèxtil, il·lustració, joieria artística, modelisme industrial, escultura, gràfica impresa, i projectes d’interiorisme i de direcció d’obres,
  • El Grau universitari en Arts i Disseny (únic a l’estat)
  • El Postgrau en Arts aplicades contemporànies (únic a l’estat)
  • I finalment una línia de cursos no reglats de titulació pròpia, de la qual se’n fa una convocatòria cada semestre (Massana Permanent)

Per tant, com es pot copsar a primer cop d’ull, ens definim com una escola complexa i singular. Oferim una experiència, una oportunitat formativa, complerta i única a la ciutat de Barcelona i més enllà.

I això és així per la diversitat de plans d’estudi però sobretot per la quantitat de tallers d’arts i oficis que tenim, el veritable nucli fort del centre. Acollim 27 tallers específics i això ens converteix en una de les escoles d’Art i Disseny amb més tallers d’Europa. Els tallers són els receptors de l’experiència i el saber fer de generacions i generacions de docents i alumnes, que posteriorment han esdevingut mestres, en parcel·les com la talla de fusta, la pedra, el vidre, els esmalts, la serigrafia, la tipografia, la joieria, el modelat, entre tantes altres disciplines.

Saber combinar aquests sabers artesanals i combinar-los en els diferents plans d’estudis, és segurament la més gran de les qualitats de l’escola, però a tot això se li ha de sumar d’ençà dels anys 80, una altra peça al teler: la tecnologia informàtica emergent.

Des de finals del segle passat l’escola ha anat acollint gradualment totes les novetats tecnològiques que han aparegut i que han suposat una autèntica revolució, també internament. L’escola fa un esforç, des de fa temps, per innovar i esdevenir capdavantera en l’ús de les noves tecnologies; ha estat capaç tant d’incorporar les necessitats informàtiques específiques a cada pla d’estudis i als tallers, així com de crear tallers nous incorporant les noves eines que han anat apareixent al mercat.

Una mostra d’això darrer és el Taller de Fabricació i Experimentació digital, dotat dels ordinadors més potents i dels equipaments necessaris per implementar les noves tecnologies: impressores 3D, tall làser, Plotter de tall, CNC, Arduino, etc. Un altre exemple seria el Taller d’Arts gràfiques Digitals, el qual disposa d’ordinadors específics i impressores especialitzades de gran format. A més a més -i no podia ser d’altra manera- també disposem d’aules informatitzades amb maquinari i programari específic per l’art i el Disseny.

La informàtica, per tant ha esdevingut una estructura fonamental més de l’escola, que s’ha integrat de manera natural en el nostre fer i tarannà diaris. Ara com ara és una eina transversal que afecta tant a la docència com a la gestió de tots els espais. Un exemple són  les aules polivalents, dotades d’ordinador i projector, elements que actualment també estem incorporant en tallers que històricament no requerien aquest suport, o també la creació d’aules amb comportaments híbrids.

La manera de comunicar i transmetre la informació a l’alumnat també es regeix per eines al núvol que faciliten l’activitat docent i permeten la ductilitat a l’hora de presentar, gestionar i avaluar continguts: correu corporatiu, disc dur virtual de gran capacitat, eines per a fer sessions remotes, aplicacions ofimàtiques al núvol, etc... han esdevingut eines naturals en el nostre treball diari.

Durant el curs 2022–23, s’ha començat a implementar l’estratègia digital del centre, un pla (i un marc que regularà el comportament digital de l’escola) que se suma a totes les actuacions per desenvolupar les competències digitals tant del professorat com de l’alumnat.

 

Enric Guinó Feijóo

Coordinador Digital Escola Massana