Residències

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES A LA FABRA I COATS: FÀBRICA DE CREACIÓ. CURS 2022–2023

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES A LA FABRA I COATS PER ALUMNI DEL GRAU UNIVERSITARI EN ARTS I DISSENY I CICLES DE GRAU SUPERIOR DE L’ESCOLA MASSANA

Curs 2022- 2023

A QUI VA DIRIGIDA?

L’Escola Massana, en col·laboració amb la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació (https://www.barcelona.cat/fabraicoats/ca), obre una nova convocatòria de 6 residències dirigida als alumni del Grau Universitari en Arts i Disseny i Cicles Formatius de Grau Superior de l’Escola Massana.

L’objectiu principal és oferir un espai de treball en un entorn artístic professional que afavoreixi l’encontre i la convivència amb la resta de creadores, col·lectius, associacions i agents culturals (procedents de les arts visuals, arts escèniques i arts en viu, música i art sonor, cinema i audiovisual, transmèdia, literatura, disseny…) que resideixen a la Fabra i Coats.

La residència tindrà lloc de l’1 de desembre del 2022 al 30 de setembre del 2023.

Es culminarà amb una mostra pública dels treballs realitzats al llarg de la residència. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les persones interessades han de presentar la següent informació:

  • Dades personals: nom complet, data i lloc de naixement, DNI, contacte e-mail i contacte telefònic, web personal si se’n té.
  • Una carta de motivació (màxim 300 paraules) indicant per què la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació pot afavorir el desenvolupament de la pràctica creativa de la persona candidata. 
  • Un breu currículum comentat (màxim 500 paraules)
  • Un breu resum del projecte a realitzar, calendari aproximat indicant les fases del projecte previstes, així com una descripció de les necessitats tècniques requerides (màxim 1.500 paraules)
  • Un dossier gràfic que reculli una selecció dels treballs artístics realitzats (màxim 5). 

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


La sol·licitud es pot enviar en un únic document en PDF o alternativament a través d’un vídeo que no superi els 8 minuts a: seminaris.arts@escolamassana.cat

El termini de recepció finalitza el dijous 10 de novembre de 2022. 

SELECCIÓ

El procés de selecció és a càrrec d’un jurat format per dues persones vinculades a l’Escola Massana i dues persones vinculades a la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació.

El 18 de novembre es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a les candidates. El 28 de novembre al matí es realitzarà una visita guiada als residents seleccionats per a facilitar-los tota la informació sobre les instal·lacions i els serveis.

CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ


  • La coherència artística, qualitat i solidesa de la proposta.
  • La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format i dates sol·licitades.
  • Que la documentació presentada faciliti el treball del jurat, per la seva claredat i proposicions.
  • L’adequació del projecte que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.
  • L’actitud professional dels artistes en la descripció i defensa del seu projecte.

El Jurat es reserva el dret de deixar desertes algunes de les places de la convocatòria.

 

 

 

Informació tècnica (+info) (-info)

Contacte per enviar el dossier

Algunes adreçes d’interès