Residències

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES A LA FABRA I COATS: FÀBRICA DE CREACIÓ. CURS 2021–2022

L’Escola Massana, en col·laboració amb la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, obre una nova convocatòria de 5 residències dirigida als alumni del Grau Universitari en Arts i Disseny de l’Escola Massana.

L’objectiu principal és oferir un espai de treball en un entorn artístic professional que afavoreixi l’encontre i la convivència amb la resta de creadors, col·lectius, associacions i agents culturals (procedents de les arts visuals, arts escèniques i arts en viu, música i art sonor, cinema i audiovisual, transmèdia, literatura, disseny...) que resideixen a la Fabra i Coats.

La residència tindrà lloc entre el 15 d’octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022, i culminarà amb una presentació pública de la feina realitzada durant aquest període.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades han de presentar la següent informació:

 • Una carta de motivació (màxim 300 paraules)
 • Un breu currículum comentat (màxim 500 paraules)
 • Un breu resum del projecte a realitzar, calendari aproximat indicant les fases del projecte previstes, així com una descripció de les necessitats tècniques requerides (màxim 1.500 paraules)
 • Un dossier que reculli una selecció dels treballs artístics realitzats.

La sol·licitud es pot enviar en un únic document en PDF o alternativament a través d’un vídeo que no superi els 8 minuts a: seminaris.arts@escolamassana.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de recepció finalitza el 27 de setembre de 2021.

SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec d’un jurat format per dues persones vinculades a l’Escola Massana i dues persones vinculades a la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació.

El 30 de setembre es donarà a conèixer el nom de les persones seleccionades.

CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ

 • La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format i dates sol·licitades.
 • Que la documentació presentada faciliti el treball del jurat, per la seva claredat i proposicions.
 • L’adequació del projecte que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.
 • L’actitud professional dels artistes en la descripció i defensa del seu projecte.
 • L’adequació a l’espai de residència i la viabilitat tècnica.
 • El compromís amb els objectius de la Fabra i Coats, així com amb les consideracions socials, ètiques i professionals que la regeixen, per tal de garantir les bones pràctiques, la transparència i la sostenibilitat, l’equitat, la paritat i la diversitat.
 • La voluntat explícita de participar en els espais de governança de la Fabra i Coats. La Fabra i Coats consta d’una governança compartida entre una direcció amb un equip tècnic municipal i una plataforma de participació, el Consell de la Fabra, integrat per tots els agents que hi treballen (treballadors municipals i externs, residents i persones o entitats vinculades). El Consell es reuneix un cop al trimestre en un Plenari i s’organitza per Comissions mensuals. Les Comissions són grups de treball que es reuneixen periòdicament per dissenyar i proposar continguts, estratègies i relacions dins i fora de la Fabra i Coats, les quals es consideren i validen en la Comissió Executiva, formada per representants de cada una de les parts.

Els residents seleccionats mitjançant aquesta convocatòria es comprometen a participar dels Plenaris i ser part activa de, com a mínim, una Comissió.

 

Informació tècnica (+info) (-info)

Contacte per enviar el dossier

Algunes adreçes d’interès