Preinscripció i matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

AVÍS: ELS TERMINIS QUEDEN SUSPESOS I INTERROMPUTS D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 463/2020

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Matrícula:
Lloc

Gestió Acadèmica de l’Escola Massana
Horari
de dilluns a divendres de 10.00–13.00h.  

Publicació oferta inicial 27.5.20
Preinscripció només telemàtica
Més informació
29.5–10.6.20
Presentació de documentació al centre Fins el 12 de juny
10.00h–13.00h
Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional
Consulta només telemàtica
25.6.20
Termini per presentar reclamacions 26.6–2.7.20
10.00h–13.00h
Publicació llista sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
6.7.20
Sorteig del número de desempat 6.7.20 11.00h
Publicació de la llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica
8.7.20
Oferta final 14.7.20
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera
Consulta només telemàtica
15.7.20
Matrícula alumnes nous de 1r i nova incorporació de 2n
Més informació
16–22.7.20
10.00h–13.00h
RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020–2021.

Matrícula alumnes de 2n i repetidors de LOGSE (1r i 2n curs)
Matrícula alumnes de LOE amb tot aprovat

1–7.7.20
10.00h–13.00h
Matrícula PFC 8–9.7.20
10.00h–13.00h
Matrícula alumnes LOE amb UF’s pendents pel setembre 9–10.9.20
10.00h–13.00h

Documents de matriculació CFAS:

El full de matrícula s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre. El formulari no funciona des d’un ordinador Mac. 

Abans de fer el pagament, és imprescindible llegir la normativa i les instruccions de la matrícula, que trobareu en cadascun dels formularis del requadre gris de la columna dreta.

ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRICULACIÓ

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  •  Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

CONDICIONS D’ACCÉS A LA TITULACIÓ

  • Si tens el Batxillerat artístic, Cicle Formatiu De Grau Superior D’arts Plàstiques I Disseny, FPII famílies equivalents, pla 63, BBAA i Arquitectura superior tens accés directe amb la nota final a lluitar per una plaça en el moment de la preinscripció pel cicle que vols fer en 1a opció.
  • Si vens d’un altre Batxillerat que no sigui l’artístic, FPII o altres titulacions universitàries has de fer la prova específica.

Si no tens requisits acadèmics, has de tenir 19 anys o fer-los en l’any de la convocatòria i realitzar la prova comú i específica.