Preinscripció i matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Preinscripció només telemàtica a la web del Departament d’Educació

Oferta inicial de places escolars 21.5.21
Presentació de sol·licituds només telemàtica 25–31.5.21

Presentació documentació

Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

Fins l’1 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Consulta només telemàtica
23.6.2021
Presentació de reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
Es poden transmetre reclamacions des de les 13.00 h del 23 de juny al 30 de juny de 2021, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
Des de les 13.00h del 23–30.6.21
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
5.7.21
Sorteig del número de desempat 5.7.21 11.00h
Lloc
Departament d’Educació
Via Augusta, 202
Barcelona
Llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica
8.7.21
Oferta final de places escolars 16.7.21
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Consulta només telemàtica
Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició
Llista d’espera del centre
Llista d’alumnes preinscrits al centre
16.7.21
Matrícula alumnes nous de 1r i nova incorporació de 2n
*Només per correu electrònic
19–23.7.21

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021–2022.

Matrícula alumnes de 2n i repetidors de LOGSE (1r i 2n curs)
Matrícula alumnes de LOE amb tot aprovat
Només per correu electrònic
23–29.6.21
Matrícula PFC
Només per correu electrònic
29–30.6–21
Matrícula alumnes LOE amb UF’s pendents pel setembre
Només per correu electrònic
8–10.9.21

DOCUMENTS DE MATRICULACIÓ CFAS:

Amb MAC no funciona el formulari, s’ha de fer des d’un altre tipus d’ordinador. El full de matrícula s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre.
Abans de fer el pagament, és imprescindible llegir la normativa i les instruccions de la matrícula, que trobareu en cadascun dels formularis del requadre gris de la columna dreta.
ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRICULACIÓ

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

 • DNI, Passaport o NIE
 • Targeta sanitària
 • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
 • Titulació d’accés
 • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Resguard abonament preu públic
  • En el cas de tenir bonificació o exempció de pagament, aportar la documentació -vigent- que justifiqui la situació

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

 • Formulari de matrícula + Autorització d’ús imatge (omplert i signat)
 • Resguard abonament assegurança escolar (menors de 28 anys)
 • Resguard abonament aportació al centre
 • Resguard abonament preu públic
  • En el cas de tenir bonificació o exempció de pagament, aportar la documentació -vigent- que justifiqui la situació
 • Imprescindible portar la papereta de notes
 • Targeta sanitària

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

REQUISITS D’ACCÉS

Per accedir als cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir una titulació que permeti l’accés directe
 • (consultar la pestanya “Accés GS” de la pàgina enllaçada).
 • Tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics)
 • , o una titulació superior, o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la prova d’accés al cicles i a més superar la prova específica d’accés.
 • Sense reunir els requisits acadèmics, si s’ha superat la prova d’accés.
 • Cal que formalitzin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior.