Preinscripció i matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

 Calendari de preinscripció i matrícula

Publicació oferta inicial Pendent
Preinscripció només telemàtica
Més informació
Pendent
Presentació del resguard de preinscripció i documentació, només per correu electrònic Pendent
Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional
Consulta només telemàtica

Pendent

Termini per presentar reclamacions Pendent
Publicació llista sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions
Consulta només telemàtica
Pendent
Sorteig del número de desempat Pendent
Publicació de la llista ordenada definitiva
Consulta només telemàtica

Pendent

Oferta final Pendent

Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera
Consulta només telemàtica

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Llista d’espera del centre

Llista d’alumnes preinscrits al centre

Pendent
Matrícula alumnes nous de 1r i nova incorporació de 2n
*Només per correu electrònic
Pendent
RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020–2021.

Matrícula* alumnes de 2n i repetidors de LOGSE (1r i 2n curs)
Matrícula* alumnes de LOE amb tot aprovat
*Només per correu electrònic

Pendent
Matrícula* PFC
*Només per correu electrònic
Pendent
Matrícula alumnes LOE amb UF’s pendents pel setembre
*Només per correu electrònic
Pendent

Documents de matriculació CFAS

El full de matrícula s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i enviar per correu electrònic a preinscripcionsimatricules@escolamassana.cat.

El formulari no funciona des d’un ordinador Mac.

Abans de fer el pagament, és imprescindible llegir la normativa i les instruccions de la matrícula, que trobareu en cadascun dels formularis de matrícula, que trobareu al marge dret d’aquesta pàgina.

ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRICULACIÓ

ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

ALUMNES DE L’ESCOLA

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  •  Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

CONDICIONS D’ACCÉS A LA TITULACIÓ

  • Si tens el Batxillerat artístic, Cicle Formatiu De Grau Superior D’arts Plàstiques I Disseny, FPII famílies equivalents, pla 63, BBAA i Arquitectura superior tens accés directe amb la nota final a lluitar per una plaça en el moment de la preinscripció pel cicle que vols fer en 1a opció.
  • Si vens d’un altre Batxillerat que no sigui l’artístic, FPII o altres titulacions universitàries has de fer la prova específica.

Si no tens requisits acadèmics, has de tenir 19 anys o fer-los en l’any de la convocatòria i realitzar la prova comú i específica.