Estructura del pla d’estudis

  • Escructura Postgrau Arts Aplicades 1
  • Escructura Postgrau Arts Aplicades 2
  • Escructura Postgrau Arts Aplicades 3
  • Escructura Postgrau Arts Aplicades 4

El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies és una diplomatura de 30 ECTS, títol propi de la UAB de caràcter professional. 

Amb la voluntat de revisar el paper de les arts aplicades al segle XXI, els continguts del pla destudis s’articulen en tres mòduls teòrics obligatoris i un taller despecialitat, a triar entre Art Tèxtil, Joieria Artística i Arts del Foc (Ceràmica i Vidre). 

El seu horari lectiu es distribueix en dues tardes setmanals durant el primer quadrimestre i tres tardes setmanals al segon quadrimestre. 

1 Mòduls teòrics 

1.1 Història i teoria de les arts aplicades (5 ECTS).

Mòdul teòric on es revisarà la concepció jeràrquica de la història de l’art, per contextualitzar els territoris de l’art, el disseny i l’artesania. Així mateix, es reflexionarà sobre les idees estètiques, que travessen les dialèctiques entre la tradició i la innovació a les arts aplicades, i s’abordarà la importància antropològica de la relació entre la mà i la raó. 

1.2 Ètica del mercat i responsabilitat ecosocial de les arts aplicades (5 ECTS).

Mòdul teòric on es desenvoluparà una aproximació ètica al concepte de mercat, així com a les temàtiques vertebrals de cadascuna de les especialitats del programa. També s’aprofundirà en el prototip com a eina d’anàlisi de la sostenibilitat i la responsabilitat ecosocial dels projectes, sota una mirada global que tingui en compte l’impacte mediambiental. 

1.3 Creativitat en les arts aplicades: entre el projecte i el procés (5 ECTS).

Mòdul teòric on incidirem en els mecanismes personals i grupals de la creativitat amb un enfocament pluridisciplinar, revisant les nocions de projecte i procés fins a trobar noves metodologies. Es prepara el posicionament discursiu dels/les alumnes, síntesi de la investigació material i tècnica, per presentar-se professionalment com a creadores.

2 Taller d´especialitat 

Els tallers són el lloc de recerca i materialització, espai de confrontació entre l’autor i l’entorn. Es posarà èmfasi en l’experimentació amb nous materials i tecnologies sense abandonar la poètica dels materials tradicionals i les seves tècniques. 

S’han de completar 15 ECTS, escollint una de les tres especialitats següents: 

2.1 Joieria Artística (15 ECTS)

Una oportunitat per submergir-se en els llenguatges de la joieria artística contemporània, a través de l’experimentació i la materialització, amb l’objectiu de desenvolupar una obra personal coherent, vital i transformadora, enriquida per la diversitat processual i material dels altres tallers. A l’inici s’experimenta per una banda, la ruptura dels conceptes convencionals vinculats a la idea de joia, i de l’altra, la confrontació material, formal i tècnica a l’hora de plasmar les idees pròpies, investigant i aprenent individualment les tècniques necessàries per materialitzar-les . Posteriorment, mitjançant la construcció de maquetes, s’exploren inquietuds, sentiments o obsessions que perfilen el tema del projecte final individual. Per acabar, la reflexió manual ajuda a concretar la materialització i consolidar el procés creatiu. 

2.2 Art tèxtil (15 ECTS) 

Una oportunitat per submergir-se als eixos de la creació tèxtil contemporània, a través del prisma del teixit de calada, amb l’objectiu de crear una obra personal coherent, vital i transformadora, enriquida per la diversitat processual i material dels altres tallers. S’exploren la construcció d’estructures i superfícies tèxtils, l’experimentació i la formalització artística, el diàleg poètic amb els materials, a més de l’aprenentatge del llenguatge binari del teixit de calada. Aquest recorregut convida a una mena de viatge reflexiu que condueix a perspectives creatives imprevistes i a traspassar llindars inesperats. 

La investigació, l’observació i el pensament crític, en maridatge amb la pràctica d’aquesta tècnica manual, permeten aflorar preguntes amagades traduint la universal simbologia tèxtil i el seu llenguatge a expressions contemporànies de múltiples lectures.

2.3 Arts del foc (ceràmica i vidre) (15 ECTS) 

Una oportunitat per submergir-se en el llenguatge de la ceràmica i el vidre contemporanis, per tal de crear una obra personal coherent, vital i transformadora, enriquida per la diversitat processual i material dels altres tallers. La finalitat és aconseguir la creació de treballs formals que expressin clarament el posicionament en relació amb els interrogants i les necessitats contemporànies, ja sigui a nivell funcional o discursiu. A partir de les possibilitats tècniques, processuals i instrumentals dels llenguatges de la ceràmica i del vidre, articulades juntament amb el pensament teòric i la capacitat projectual, es planteja desenvolupar línies de recerca pràctiques i recorreguts d’experimentació materials que fomentin la solvència i el domini de les estratègies de creació.

 

 

Horaris i calendari curs 2023–2024