Estructura del pla d’estudis

El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies es tracta d’una diplomatura de 30 ECTS títol propi de l’UAB amb caràcter professionalitzador. El seu horari lectiu es programa en dues tardes setmanals i consta de tres mòduls teòrics i tres tallers optatius:

1 Mòduls teòrics
1.1 Història i teoria de les arts aplicades (5 ECTS)
Mòdul teòric on es revisarà la concepció jeràrquica de la història de l’art, amb la voluntat de contextualitzar els camps de l’art, el disseny i l’artesania. Es reflexionarà sobre la importància antropològica de la relació entre la mà i la raó.

1.2 Ètica del mercat i responsabilitat ecosocial de les arts aplicades (5 ECTS)
Mòdul teòric on es desenvoluparà una aproximació ètica al concepte de mercat, al marketing, als aspectes sociològics de la recepció i el gust, tot emmarcat en una mirada global sobre els desequilibris socials i mediambientals.

1.3 Creativitat en les arts aplicades: entre el projecte i el procés (5 ECTS)
Mòdul teòric on incidirem en els mecanismes personals i grupals de la creativitat, amb un enfoc transdisciplinar i revisant les nocions de projecte i procés fins a trobar les metodologies mes adients.

2. Tallers optatius
2.1 Joieria (15 ECTS)
Immersió en la realització, a partir dels camins propis, amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, dins dels llenguatges de la joieria contemporània, sense oblidar les contaminacions possibles dels altres tallers. Hi haurà una especial atenció a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense deixar de banda la poètica dels materials tradicionals i les seves tecnologies.

2.2 Art tèxtil (15 ECTS)
Immersió en la realització, a partir dels camins propis amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, dins dels llenguatges de l’art tèxtil contemporani, sense oblidar les contaminacions possibles dels altres tallers. Hi haurà una especial atenció a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense deixar de banda la poètica dels materials tradicionals i les seves tecnologies.

2.3 Arts del foc (ceràmica i vidre) (15 ECTS)
Immersió en la realització, a partir dels camins propis amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, dins dels llenguatges de la ceràmica i el vidre contemporanis, sense oblidar les contaminacions possibles dels altres tallers. Hi haurà una especial atenció a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense deixar de banda la poètica dels materials tradicionals i les seves tecnologies.