Estructura del pla d’estudis

El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies és una diplomatura de 30 ECTS, títol propi de la UAB de caràcter professional.

Amb la voluntat de revisar el paper de les arts aplicades al segle XXI, els continguts del pla d’estudis s’articulen en tres mòduls teòrics obligatoris i un taller de especialitat, a escollir entre Art Tèxtil, Joieria Artística i Arts del Foc (Ceràmica i Vidre).

L’horari lectiu es de dues tardes setmanals durant el primer quadrimestre i tres tardes setmanals durant el segon quadrimestre.

1 Mòduls teòrics

1.1 Història i teoria de les arts aplicades (5 ECTS)
Mòdul teòric en el qual es revisarà la concepció jeràrquica de la història de l’art, per contextualitzar els territoris de l’art, el disseny i l’artesania. De la mateixa manera, es reflexionarà sobre les idees estètiques, que travessen les dialèctiques entre la tradició i la innovació en les arts aplicades, i s’abordarà la importància antropològica de la relació entre la ma i la raó.

1.2 Ètica del mercat i responsabilitat eco-social de les arts aplicades (5 ECTS)
Mòdul teòric en el qual es desenvoluparà una aproximació ètica al concepte de mercat així com a les temàtiques vertebrals de cada una de les especialitats del programa. També s’aprofundirà en el prototip com a eina d’anàlisi de la sostenibilitat i la responsabilitat eco-social dels projectes, sota una mirada global que tingui en compte l’impacte mediambiental.

1.3 Creativitat en les arts aplicades: entre el projecte i el procés (5 ECTS)
Mòdul teòric el qual incidirà en els mecanismes personals i grupals de la creativitat amb una mirada pluridisciplinària, revisant les nocions de projecte i procés fins a trobar noves metodologies. Es prepara el posicionament discursiu, síntesi de tota investigació material i tècnica, de cara a presentar-se com a creadors/es.

2 Taller d’especialitat

Els tallers són l’espai de la investigació i la materialització, l’espai de síntesi entre l’autor i l’entorn. S’han de completar 15 ECTS, escollint una de les tres especialitats:

2.1 Joieria Artística (15 ECTS)
Immersió en la realització, a través dels propis interessos i amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, en el marc dels llenguatges de la joieria artística contemporània, tenint en compte la riquesa processual i material dels altres tallers. Es potenciarà tot allò referent a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense abandonar la poètica dels materials tradicionals i les seves tècniques.

2.2 Art tèxtil (15 ECTS)
Immersió en la realització, a través dels propis interessos i amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, en el marc dels llenguatges del teixit, dins l’art tèxtil contemporani, tenint en compte la riquesa processual i material dels altres tallers.  Es potenciarà tot allò referent a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense abandonar la poètica dels materials tradicionals i les seves tècniques.

2.3 Arts del foc (ceràmica i vidre) (15 ECTS)
Immersió en la realització, a través dels propis interessos i amb l’objectiu de desenvolupar una obra coherent i necessària, en el marc dels llenguatges
de la ceràmica i el vidre contemporani, tenint en compte la riquesa processual i material dels altres tallers.  Es potenciarà tot allò referent a la experimentació amb nous materials i noves tecnologies, sense abandonar la poètica dels materials tradicionals i les seves tècniques.