Alumnes: Mobilitat d’estudis out

Alumnat d’Educació Superior:

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I GRAU UNIVERSITARI EN ARTS I DISSENY

L’alumnat inscrit als estudis d’Educació Superior de l’Escola Massana (Cicles Formatius de Grau Superior i Grau Universitari en Arts i Disseny) tenen la possibilitat de participar en el programa de Mobilitat d’Estudis Erasmus+ que gestiona la Coordinació d’Internacional del Centre.

L’alumnat pot cursar un període dels seus estudis en Institucions d’art i disseny d’altres països, amb els que l’Escola Massana té signats acords bilaterals dins del Programa Erasmus+, sota la seva pròpia carta E BARCELO59.

La descripció de les característiques de cada convocatòria, els procediments, requisits i tota la documentació necessària per a la realització de les mobilitats d’estudis es publica cada curs.