Alumnes: Mobilitat d’estudis out

Cicles Formatius de Grau Superior

Els alumnes de Cicles Formatius de l’Escola Massana tenen la possibilitat de participar en el programa d’intercanvis que gestiona la Coordinació d’Internacional i cursar un període dels seus estudis en escoles d’art i disseny de l’exterior.

L’Escola Massana té signats acords amb un gran nombre de institucions europees dins del Programa Erasmus+.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització dels intercanvis queda recollida en la guia específica del Pla d’Estudis.

Grau en Arts i Disseny

Els alumnes de Grau en Arts i Disseny de l’Escola Massana tenen la possibilitat de participar en el programa d’intercanvis que gestiona la Coordinació d’Internacional i cursar un període dels seus estudis en escoles d’art i disseny de l’exterior.

L’Escola Massana té signats acords amb un gran nombre de institucions europees (Programa LLP Erasmus i d’altres) i també amb algunes institucions d’Estats Units, Mèxic, Argentina i Israel.

La descripció de les característiques, el procés i els requisits per a la realització dels intercanvis queda recollida en la guia específica del Pla d’Estudis.