Pràcticum màster professorat secundària

Tot i no oferir els estudis de màster en formació del professorat de secundària, l’Escola Massana sí que ofereix places per realitzar les pràctiques d’aquest màster a estudiants que l’estiguin cursant a altres centres.

El màster de formació del professorat ofereix estudis d’orientació professional per tal d’adquirir les competències necessàries per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional. S’imparteix a diverses universitats, i substitueix l’anterior certificat d’aptitud pedagògica (CAP).

El títol del màster determina la formació i les competències necessàries per exercir com a professor d’ensenyament secundari.

El màster s’adreça a persones que han superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau que volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional.

 

OFERTA DE PLACES I TERMINIS (+info) (-info)

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD PER A CANDIDATS/ES (+info) (-info)

Coordinadora
Montse Solé Casterà
practicum.master@escolamassana.cat