Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Art Tèxtil

El cicle proposa una àmplia formació a través de diferents tècniques tèxtils i metodologies creatives, adquirint les eines professionals necessàries per dur a terme projectes d’art i disseny tèxtil.

L’aprenentatge contempla la utilització dels procediments tècnics tradicionals dels oficis tèxtils així com el coneixement de les manifestacions artístiques contemporànies de l’art tèxtil.

Es proposa que l’alumnat faci una immersió en diferents tècniques tèxtils manuals, començant pel coneixement experiencial dels materials tèxtils, explorant la creació de textures en teixits de calada i tapissos, dibuixant disseny d’estampats i la seva realització aplicada, investigant sobre el color a través del tintatge de teles i serigrafia, dissenyant i creant brodats.

Paral·lelament l’alumnat té l’oportunitat d’aplicar els coneixements tècnics adquirits a projectes de caràcter professional proposant una col·lecció tèxtil personal, i iniciant-se en la creació de volum aplicat al cos i a l’espai.

Amb tot aquest recorregut pluridisciplinari l’alumnat projecta treballs que se situen en l’equilibri entre l’ofici, l’art i el disseny.

Sortides professionals

 • Creació d’obra personal d’art tèxtil

 • Prototipatge de teixits en diferents tècniques manuals

 • Disseny i creació de teixits de calada i brodats.

 • Disseny i realització d’estampats per la llar i la indumentària.

 • Disseny de col·leccions per a fabricants de teixits.

 • Treball integrat en tallers artesanals i artístics.

 • Col·laboració en estudis professionals de disseny tèxtil.

 • Integració en consultories de tendències dins dels tèxtils.

 • Anàlisi tèxtil en revistes especialitzades en moda i/o interiorisme.

 • Investigació en museus i centres de conservació tèxtil

 • Creació de col·leccions d’accessoris i complements per a la indumentària i la llar.

 • Projecció i execució d’instal·lacions tèxtils per a espectacle.

 • Assessorament tèxtil en projectes d’economia social i solidària.

Estructura i continguts. Torn de matí

Continguts dels mòdulsHores mòdul
Història dels tèxtils artístics 105
Història de l’art tèxtil contemporani 75
Dibuix artístic 120
Morfologia espacial i volumètrica 90
Color 90
Taller de materials tèxtils 260
Taller d’estampació i tintatge de teles 165
Taller de teixits en baix lliç 150
Taller d’art tèxtil 370
Taller de tapissos i catifes 105
Taller de brodats i puntes 75
Projectes: Art tèxtil 180
Formació i orientació laboral 60
Formació en centres de treball 25
Projecte final 80
Total hores cicle1950

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixent els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular de centre educatiu i l’empresa o entitat.
 • El tutor de pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final de CFGS té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Visualitza els projectes del l’alumnat

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil.

Família
Tèxtils Artístics.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
1950 hores. Dos anys més el Projecte final de cicle. (Mòduls impartits en el centre 1845 h. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 25 h. Projecte final 80 h).

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinadora
Mery Santamaria

Tutora
Sílvia Martos

Tutora de pràctiques
Silvana Criado

Horari Art tèxtil 2023–24