Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme Industrial

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Modelisme Industrial està enfocat des de dues grans àrees. D’una banda la creació de maquetes i prototips per al desenvolupament de processos industrials des de la peça única fins al model dirigit a la fabricació en sèrie.

L’altra vesant, igual d’important que la primera, és on s’aprèn a dissenyar projectes de Disseny Industial. Entenem l’aprenentatge del Disseny Industrial des de l’anàlisi de les necessitats, el desenvolupament de les idees, els esbossos i acabant de materialitzar els projectes amb les seves maquetes i prototips. Realitzant-los tant de forma manual com amb tècniques de reproducció 3D.

Els dos anys del cicle es reparteixen mòduls que es complementen per formar a professionals que després són incorporats en equips d’importants empreses del sector. Gràcies a les seves competencies tant per realitzar projectes de disseny, com per poder materialitzar-los en maquetes i prototips.

Objectius generals del cicle

 • Realitzar projectes de disseny industrial, amb coneixement dels materials i processos de producció.
 • Formar-se en els camps conceptual, creatiu.
 • Realitzar maquetes, models i prototips de disseny de producte.

Opcions d’accés al camp professional

 • Projectes de disseny de producte, en objectes d’ús, desenvolupats tant en estudi propi com en col·laboració amb altres dissenyadors, i empreses de diferents sectors.
 • Integració en equips interdisciplinaris amb professionals d’altres disciplines, especialitzant-se en el control de la fabricació i/o execució del projecte i la materialització volumètrica del projecte.
 • Docència. El títol capacita a l’alumne per impartir classes tant a l’aula com al taller.

Pràctiques en empresa

 • Empreses del sector automoció.
 • En el sector d’il·luminació.
 • En el sector Stands.
 • En el desenvolupament de productes.
 • En la part de modelisme.
 • També amb enginyeries.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final de CFGC en Modelisme Industrial té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Estructura i continguts

Continguts dels mòdulsHores mòdul
Història del Disseny industrial 90
Teoria i ciència del disseny 90
Dibuix del natural 120
Tècniques de comunicació 120
Dibuix tècnic 210
Disseny assistit per ordinador 120
Taller de modelisme industrial 750
Materials i tecnologia 90
Ergonomia i antropometria 75
Formació i orientació laboral 60
Formació en centres de treball 100
Projecte final 75
Total hores cicle1900

Visualitza els projectes de l’alumnat

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Modelisme Industrial.

Família
Disseny Industrial.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
1900 hores. Dos anys més el Projecte final de cicle (Mòduls impartits en el centre 1725 h. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 100 h. Projecte final 75 h).

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinadora
Candela Reymundo

Tutor
Jaume Mendieta

Tutor de pràctiques
Rafael Pládenas

Horari Modelisme industrial 2023–24