Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració ofereix als seus estudiants un pla d’estudis on s’imparteixen els coneixements necessaris per concebre, representar i construir tot tipus d’espais interiors, combinant els aspectes artístics i conceptuals amb els més tècnics. Es tracta d’aprendre a idear espais, realitzar projectes tècnics d’execució i dirigir obres d’interiorisme.

La dinàmica del Cicle es pot seguir al grup de Facebook ‘Escola Massana, CFGS Disseny d’Interiors’.

Objectius del cicle

 • Dissenyar projectes originals i innovadors de Disseny d’Interiors, amb coneixement dels materials i la seva execució en obra.
 • Formar-se adequadament en els camps conceptuals, creatius, tècnics, econòmics i funcionals que tot projecte de Disseny d’Interiors porta implícit.
 • Apropar-se al món del Disseny creant projectes de locals comercials de tot tipus, dissenyant lofts, imaginant desfilades de moda, creant mobles, pensant exposicions i presentacions de productes, projectant reformes d’habitatges existents, etc.

Opcions d’accés al camp professional

 • Integració en equips multidisciplinars en Estudis ja existents, amb professionals d’altres camps, com poden ser Arquitectes, Enginyers, empreses immobiliàries o d’altres interioristes. 
 • Crear el vostre propi estudi de Disseny d’Interiors, oferint un servei integral als futurs clients, des de la fase de Projecte fins a l’execució de l’obra.

Sortides professionals

 • Disseny de tot tipus d’espais interiors: comerços, habitatges, equipaments, etc.
 • Disseny d’espais expositius.
 • Disseny d’espais efímers (instal·lacions artístiques, exposicions, etc)
 • Treball integrat en equips pluridisciplinars (arquitectes, dissenyadors, enginyers...)
 • Disseny gràfic aplicat al Disseny d’Interiors.
 • Gestió d’obres.
 • Direcció facultativa d’obres.
 • Creació d’un espai comercial vinculat al món del disseny.
 • Docència.
 • Assessorament personalitzat al client sobre Disseny d’Interiors.

Estructura i continguts

Continguts dels mòdulsHores mòdul
Història de l’arquitectura i el seu entorn ambiental 60
Història de l’interiorisme 60
Dibuix artístic 90
Dibuix tècnic 150
Expressió volumètrica 120
Mitjans informàtics i audiovisuals 120
Projectes 270
Programació d’obres 90
Projectes: Projectes i direcció d’obres 390
Tecnologia i sistemes constructius 120
Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres 270
Formació i orientació laboral 60
Formació en centres de treball 60
Projecte final 90
Total hores cicle1950

Formació en centres de treball

 • Facilitar la inserció i qualificació professional dins del món laboral.
 • Identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals.
 • Assolir els aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral. Reconeixent els estudis assolits a través de l’experiència laboral i professional.
 • Formació pràctica segons convenis subscrits entre el Departament d’Ensenyament, el titular de centre educatiu i l’empresa o entitat.
 • El tutor de pràctiques coordina i elabora els recursos d’informació i orientació professional, guiant a cada alumne en les seves pràctiques laborals.

Projecte Final de Cicle

El Projecte Final del Cicle Formatiu de Disseny en Projectes i Direcció d’Obres en Decoració té un caràcter global i integrador dels diferents coneixements i tècniques presents en el cicle formatiu. La seva finalitat és demostrar l’assoliment i el domini, per part de l’alumne, dels coneixements, processos, tècniques i capacitats exigibles per a l’exercici. I desenvolupament de l’activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

Els objectius són:

 • Ús i domini de l’instrument teòric i pràctic necessaris pel desenvolupament del projecte.
 • Planificació i estructuració del procés de treball.
 • Presentació i defensa pública del projecte davant d’una Comissió Avaluadora.

Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració.

Família
Disseny d’Interiors.

Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

Durada
1950 hores. Dos anys més el Projecte final de cicle (Mòduls impartits en el centre 1800 h. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60 h. Projecte final 90 h).

Accés a estudis superiors universitaris
L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 del Decret (113/2001, de 2 de maig), per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Coordinador
Joaquim Pérez

Tutora
Elia Clemente

Tutor de pràctiques
Anna Tantull

Horari Projectes i Direcció d’obres 2023–24