Anuncis, contractes públics de serveis i licitacions

Convocatòria Docent Col·laborador

L’Escola Massana, seguint instruccions del Consorci d’Educació de Barcelona, convoca el procediment per ser docent col·laborador per al segons semestre del curs 23/24, amb els següents perfils:

A. Llenguatges: Narració visual. Competencia en Arts gràfiques i arts gràfiques digitals

Condicions: 

  • Les hores lectives setmanals impartides per cada col·laborador han de ser inferiors a quatre 

  • Els candidats/tes que es presentin han d’estar al corrent de deures fiscals i contributius. 

  • Els requisits i procediment de selecció són l’aproximació als requisits generals del professorat del GAAD, que poden ser completats amb una entrevista personal. 

  • Les persones interessades poden enviar el CV a pedagògic.grau@escolamassana.cat fins el dia 05/2/2024

B. Llenguatges: Arquitectura gràfica. Competència en comunicació visiual i arts gràfiques digitals

Condicions: 

  • Les hores lectives setmanals impartides per cada col·laborador han de ser inferiors a quatre 

  • Els candidats/tes que es presentin han d’estar al corrent de deures fiscals i contributius. 

  • Els requisits i procediment de selecció són l’aproximació als requisits generals del professorat del GAAD, que poden ser completats amb una entrevista personal. 

  • Les persones interessades poden enviar el CV a pedagògic.grau@escolamassana.cat fins el dia 12/2/2024

Suport a la recepció

S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la licitació dels serveis de suport a la recepció de l’Escola Massana. Centre d’Art i Disseny de Barcelona.

El termini de presentació de les ofertes és obert des del dia 7 d’abril de 2021 fins les 14.00 hores del dia 21 d’abril de 2021.

Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria de l’Escola Massana. Centre d’Art i Disseny. Plaça Gardunya, 9. Telèfon 93 442 20 00, en l’horari de 10.00h a 14.00h els matins de dilluns a divendres i de 16.00h a 17.30h les tardes de dilluns a dijous.

LLISTAT D’EMPRESES ADMESES A LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT A LA RECEPCIÓ.

Exp.: 3/2021

1. I.S.M., S.L.
2. EMISER VALLÈS, S.L.
3. TRIANGLE CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.

Es convoca la reunió de la mesa de contractació per a l’obertura del sobre “C” de la licitació per al servei de suport a la recepció de l’Escola Massana, a la sala de reunions de direcció.

Per participar-hi de forma telemàtica ho podeu fer en l’enllaç següent:

Concurs Reforç Consergeria
Dijous 13.5.21, 17.00–18.00h

Ubicació:
https://zoom.us/j/7073609513?pwd=ZjBHWWdjUkt4bjhXWGx3UCtnL01XUT09

ID de reunió: 707 360 9513
Codi d’accés: 9X6Krm 

 

Manteniment informàtic

S’ha obert el termini de presentació d’oferters per a la licitació dels serveis de manteniment informàtic i reposició de material informàtic bàsic de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny de Barcelona.

El termini de presentació de les ofertes és obert des del dia 19 de febrer de 2021 fins les 14.00h del dia 5 de març de 2021.

Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica de l’Escola Massana:

Plaça Gardunya, 9
93 442 20 00

De 10.00h a 14.00h de dilluns a divendres
De 16.00h a 17.30h de dilluns a dijous

Empreses admeses a la licitació del concurs pel servei de manteniment informàtic:

1. ANCO, Sistemas de Gestión, S.A. 
2. ITGLOBAL, S.L.
3. SYSAD IT Services, S.L.

Es convoca la reunió, de la mesa de contractació, per a l’obertura del sobre “C”, de la licitació per al servei de manteniment informàtic de l’Escola Massana, el proper dilluns, 19 d’abril, a les 16.00h, a la sala de reunions de direcció de l’Escola Massana.

Si ho preferiu, també hi podeu participar de forma telemàtica amb aquest enllaç:

Mesa de Contractació Massana
Dilluns, 19 de d’abril⋅16.00–17.30

Ubicació:
https://zoom.us/j/7073609513?pwd=ZjBHWWdjUkt4bjhXWGx3UCtnL01XUT09

ID de reunió: 707 360 9513
Códi de accés: 9X6Krm