Escola Empresa

L’Escola Massana fomenta acords amb empreses o institucions que permetin a l’alumne entrar en contacte amb projectes reals i el món laboral. Aquestes col·laboracions estan supeditades als continguts de les assignatures, i als interessos pedagògics i formatius dels alumnes.

Els convenis de col·laboració per a la realització de concursos, esponsoritzacions i altres projectes entre l’Escola Massana i empreses o institucions, es regeixen per les normatives homologades dels organismes competents (ICOGRADA, ICSID, IFI o BEDA). A més, l’escola està adherida al codi de bones pràctiques per l’exercici de les arts visuals promogut per l’AAVC pel que fa aspectes deontològics, de drets d’autor, econòmics i pedagògics.

En els darrers anys s’ha col·laborat amb
AREAS / Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya / Consorci d’Educació de Barcelona / Gran Teatre del Liceu / INAPA / Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Associació Cultural Festival Shakespeare  / Fundació Navegació Oceànica de Barcelona / Institut Municipal d’Educació de Barcelona / Fundació Xavier Nogués / Districte de l’Eixample / Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i la Plaça de Catalunya / Joieria Bagués-Masriera ...

Persones de contacte
Raimon Vallverdú (disseny)
raimon.vallverdu@escolamassana.cat

Jordi Canudas (art)
jordi.canudas@escolamassana.cat