Impressió Experimental Xavier Nogués

El Seminari d’Impressió Experimental, organitzat per l’Escola amb el suport entusiasta de la Fundació Xavier Nogués, és una de les darreres materialitzacions del vell esperit de transversalitat de l’escola, clau per comprendre quelcom especial i intangible que es passeja per passadissos i tallers a l’Escola Massana.

El Departament de Comunicació Visual, format per il·lustradors i dissenyadors gràfics, treballa conjuntament amb els companys dels tallers de gravat i enquadernació per imaginar aquest nou espai de síntesi conceptual i materialització creativa establert per un encàrrec obert, uns equips de treball i un ajustat límit temporal per a la seva resolució. Com a participants al seminari es bequen alumnes avançats, il·lustradors i dissenyadors gràfics provinents dels diversos plans d’estudis de l’Escola i alumnes d’altres escoles invitades. L’eix vertebrador del seminari és un intens taller de projectes, organitzat en equips interdisciplinars formats per dos alumnes que mai havien treballat junts, provinents de diferents grups i especialitats, amb l’objectiu de concebre i realitzar, cada grup, diversos exemplars d’un artefacte imprès i relligat.

Cal dir que aquest taller compta amb la presència d’un artista convidat que dirigeix el taller alhora que un nombrós equip de professors que, tot alternant-se, asseguren l’assistència continuada als estudiants i una volguda diversitat de recursos tècnics i punts de vista conceptuals. Com a complement teòric, el seminari organitza conferències obertes al públic, impartides per diferents especialistes en la cultura del llibre i en l’edició d’obra gràfica. El darrer dia s’organitza una presentació pública dels projectes realitzats, comentada pels propis alumnes, professors i representants de la Fundació Xavier Nogués.

Amb el suport de la Fundació Xavier Nogués