MASSANA PERMANENT: SÓN CURSOS QUADRIMESTRALS OBERTS A TOTHOM

  • pintura

L’Escola Massana, amb més de 90 anys de dedicació a l’ensenyament de les arts i del disseny, proposa a través de la Formació Permanent una oferta de cursos monogràfics de continguts entorn a l’art i el disseny, pensats per ampliar i actualitzar la formació tant d’estudiants com de professionals en actiu o qualsevol que s’interessi per aquests àmbits.


GAIREBÉ TOTS ELS CURSOS ES FAN EN FRANJA DE TARDA (entre 15:30h i 21.00h)

  • Els cursos de 60h s’imparteixen en una sola sessió setmanal de 4h (durant 15 setmanes)  
  • Els cursos de 40h s’imparteixen en una sola sessió setmanal de 4h (durant 10 setmanes)
  • Els cursos de 30h s’imparteixen en una sola sessió setmanal de 3h (durant 10 setmanes)

Coordinadora
Marta Fuertes 
massana.permanent@escolamassana.cat

Secretaria Pedagògica
Mónica Carballo
secretaria.pedagogica@escolamassana.cat 

Preinscripció i matrícula
Marta Robusté
academic.grau@escolamassana.cat

Es recomana comprovar les dades dels cursos abans de formalitzar la matrícula, pot haver-hi canvis.