Docents: Mobilitat docents

L’acció STA dins del programa Erasmus+ promou la mobilitat docent, oferint als professors dels diferents departaments de l’Escola Massana la possibilitat de confrontar la seva tasca pedagògica durant una estada d’ aproximadament una setmana en un altre centre docent estranger. Les mobilitats es realitzen amb les escoles partner i també amb aquelles institucions amb les que l’Escola Massana té signats convenis.

Així mateix, l’Escola Massana acull professors de centres estrangers partners que realitzen una mobilitat docent, enriquint la nostra activitat acadèmica mitjançant la seva participació a les classes, seminaris o xerrades.