So i imatges des del mirall interior

Endinsant-nos en un procés creatiu, un artista necessita la màxima presencia de l’esperit amb absoluta concentració i imaginació. Existeix un tipus de treball paral·lel que pot ajudar a optimitzar les seves capacitats de reacció i sensibilitat davant el treball mental i emocional, des del qual es poden activar amb més intensitat les capacitats creatives i intuïtives dels participants.

Programa

1. Objectius

Allò conegut és finit, el desconegut infinit. intel·lectualment romanem a una illa enmig d’un inabastable oceà de coses inexplicables. La nostra ocupació a cada generació és reclamar una mica més de terra… (Thomas Huxley).

El curs es construeix en forma de viatge a través de les 10 sessions amb la finalitat d’ajudar a tots els participants a experimentar i reflexionar en varies direccions, proposant-los:

 • Connectar-se amb la seva pròpia creativitat, individual i subjectiva.
 • Explorar els ponts i fils que uneixen el sonor i el visual
 • Desenvolupar la flexibilitat a la visió interdisciplinària de l’art en general.
 • Aprofundir en la seva experiència quant a les relacions entre l’art i els sentits
 • Tenir més eines davant la recerca de l’equilibri entre el món exterior i el món interior

2. Continguts

1. El món sonor / Obrir l’oïda / El ritme L’escolta interior.

 • L’escolta exterior. Sensibilització a la imatge sonora.
 • Reflexions sobre el pols i la naturalesa de les vibracions sonores. 
 • Treball amb el ritme intern: corporal, sonor i musical.

2. Memòria sonora / El treball amb els símbols i l’inconscient / La veu interior i exterior

 • Iniciació a la consciència i presència de la memòria sonora individual, col·lectiva i espacial. Experimentació.
 • Les emocions i les sensacions conscients i inconscients a través de la veu pròpia.

3. L’inconscient i la creativitat

 • El mirall interior. Les portes de la creativitat.

Convidat: Iván Pintor (UPF, Barcelona)

4. Com retratar un espai-temps amb els ulls tancats

 • Món sonor i temps. Món sonor i espai. Espais i temps oblidats.

Espais i temps inventats.

5. Com sona el silenci / La connexió entre els sentits: música i sabor

 • Diferents textures del silenci. La recerca del significat del silenci interior, exterior. Experimentació.

Convidats: Antonio Moreno / Espai de cerimònia del té Caj Chai

6. Música i imatge en moviment

 • Diferents nivells de construcció i percepció de la música a la relació amb les imatges. Música d’emocions / música de sensacions.
 • Música i so. Quan la música es converteix en so i el so es converteix en música.

7. Qui soc jo

Apropament als altres a través de l’art.
Apropament a un mateix. On comença el jo. L’autorretrat musical, sonor i visual.

8. Música i imatge fixa

 • So i color. Escoltar la pintura. Escoltar la fotografia. La frontera entre el visible i l’audible. Inici de l’autoretrat collage.

Convidat: el fotògraf Guillaume Poussou / Invisible Travels Estudio

9. Desenvolupament d’autoretrat / El sentit de la forma

 • Treball sobre la noció de forma en les composicions auditives i visuals. Treball amb formes geomètriques. Els fils del retrobament entre el sonor i el visual. El collage col·lectiu i individual.

10. Viatges invisibles

 • Tancament simbòlic del curs a través de la finalització de la creació d’un collage col·lectiu, dins del qual els alumnes podran posar en pràctica allò viscut i sentit al llarg del curs.

3. Metodologia

Imaginat com un laboratori viu des de l’experiència in situ, el treball es basarà en una sèrie d’exercicis i jocs conscients que desenvolupen la sensibilitat auditiva i augmenten la qualitat de l’escolta, el sentit del ritme, la consciència de les formes, el desenvolupament de la imaginació i de la memòria sonora i visual.

I de la mateixa manera els exercicis associatius (so-color, so-forma geomètrica, so-imatge...) amb els quals es vol treballar l’aproximació a altres nivells de consciència, és a dir, a l’inconscient i al subconscient.

Basat en un mètode propi anomenat “Viatges Invisibles”, inspirat tant en les tècniques de l’escriptura poètica com en arts marcials, el món oníric, obres d’orquestra del segle dinou o creacions sonores del futur, aquest tipus de treball ens convida cap allò senzill i perceptible, i instaura una connexió entre allò creatiu i allò humà. Els jocs simbòlics de l’inconscient prenent forma d’obres d’art.

A partir de les experiències i pràctiques realitzades en grup, es demanarà als alumnes que desenvolupin un projecte personal, en forma de un collage sonor, que hauran de presentar a la finalització del curs.

4. Criteris d’avaluació

 • La capacitat d’escolta
 • L’actitud constructiva
 • La participació activa a la obra final del curs
 • La presència a les classes, mínima d’un 85%
 • L’apertura i el respecte vers el grup

Bibliografia

 • CHENG, François. Vacío y plenitud. Siruela, 2004
 • CHENG, François. Cinco meditaciones sobre la belleza. Siruela, 2007
 • DEREN, Maya. El universo dereniano. ARTEA, 2015
 • FELLINI, Federico. Hacer una película. Paidos Ibérica, 1999
 • PARADJANOV, Serguei. Ispoved . Azbuka, Moscú, 2001
 • KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Paidós, 1996
 • JUNG, Carl. Recuerdos, sueños, pensamientos Los tres Mundos, 2005
 • TARKOVSKY, Andrei. Esculpir en el tiempo. Rialp, 1991
 • KINGSLEY, Peter, En los oscuros lugares del saber. Atalanta, 2017
 • ROERICH, Nicolas, Uchenie jivoi etiki . Eksmo Press, Moscú, 2002
 • KRISHNAMURTI, Le vol de l’aigle . Presses du Chatelet, 2009 --‐ GIBRAN, Jalil, El Profeta, El loco, El vagabundo. Valdemar, 2006
 • SCHUMANN, Robert. Cartes d’amour . Buchet-Chastel, Paris 2008
 • BRADBURY, Ray. Dandelion wine. Bantam books, New York 1975
 • GOLEMAN, Daniel. Emotional intelligence. Bantam books, New York, 1995

* A l’inici del curs es compartirà amb els alumnes una llista més complerta de bibliografia i obres auditives i audiovisuals.

Docent

Anahit Simonian / Invisible Travels

Convidats: Ivan Pintor (2h); Guillaume Poussou (1h); Antonio Moreno (1h)

Número d'hores
30h
Dates
per confirmar
Dies
per confirmar
Horari
per confirmar
Nivell
mig–avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

Artistes de tots els àmbits a la recerca d’un punt d’inici de la creativitat; concretament de l’àmbit de les arts visuals i sonores i del sector audiovisual, però igualment obert a escriptors, poetes, filòsofs, i a artistes dedicats a altres branques del pensament i la creació.

Màxim d'alumnes
15
Preu
315€ + 100€ d’inscripció