Modelat de figura: retrat i detalls

Docent:

Toshie Itabashi

Número d'hores:
60 h
Dates:
5.3.2018-21.6.2018
Dies:
Per confirmar
Horari:
Per confirmar
Nivell:
iniciació-mig
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

Dirigit a tots aquells alumnes interessats en introduir-se o seguir-se formant en la representació figurativa en terracuita del cos humà.

Màxim d'alumnes:
12
Preu:
660 + 100€ d’inscripció

Resum

Aquest curs va dirigit als alumnes d’art, escultors i a totes les persones interessades en la representació tridimensional de la figura humana des d’una perspectiva contemporània. S’abordaran les qüestions principals associades a la figuració atenent tant a temes com l’anatomia i la morfologia com a qüestions projectuals i conceptuals. Es treballarà sempre amb un model viu. Els primers classe es farà treballs de apunts i al continuació es practicarà el retrat en un format de bust.

Programa

El tema és: el tractament de la figura humana en els llenguatges contemporanis a partir de problemàtiques com:

 • Gest i actitud
 • El pes, el moviment, les direccions
 • Encaix de figura al espai
 • Estructura cranial i facial
 • Detalls de expressió facial
 • Volum i superfície

Objectius

Es treballarà la solució escultòrica i representació del cos humà, tant en la resolució tècnica de problemes com en la recerca creativa i personal de l’alumne.

Continguts

 • Modelat
 • Talla en materials semidurs
 • Assemblatge i tècniques constructives
 • Buidat
 • Cocció
 • Pàtines

Metodologia

Estudi i representació de la figura humana a partir de l’observació d’un model viu i de referents artístics contemporanis.

Les classes pràctiques aniran complementades durant tot el curs de sessions teòriques que ens donaran el marc conceptual sobre el qual treballar.

Es treballarà tant en la resolució tècnica de problemes com en la recerca creativa i personal de l’alumne.

La pedagogia personalitzada fa que l’alumne pugui aprofundir en la pràctica de la seva creació

Criteris d Avaluació

En els exercicis es valorarà l’aplicació del procés, la creativitat, l’aproximació de l’obra realitzada a la proposta, i en resum la coherència resultant de tot el procés.

Tots les exercicis tenen una preeminència pràctica, per tant, la manera de comprovar si s’ha assolit l’aprenentatge, queda reflectit en la realització i presentació del treball.

Pel tipus de treball de caire individual, no és possible fer exercicis en grup, per tant, no es pot avaluar d’aquesta manera, però es tindrà en compte l’actitud de col·laboració y participació, que els alumnes puguin tenir en les activitats generals de la classe.

Bibliografia

 • RUBINO, P. Modelado de la figura humana en arcilla. Dragón editorial, 2013.
 • MOREAUX Arnould. Anatomia artistica del hombre. Ediciones Norma.

Web del docent