Escoles partner

Escoles europees

Alemanya

Bèlgica

Estònia

Finlàndia

França

Hongria

Itàlia

Letònia

Lituania

Noruega

Països Baixos

Portugal

Regne Unit

Suècia

Suïssa

* GAAD: Grau Universitari; CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior

Escoles no europees

* GU: Grau Universitari