Ceràmica i vidre: D’un plat japonés - procès de disseny amb doble funció

La història de la ceràmica japonesa i el disseny del vidre, així com el desenvolupament de artesania japonesa, tenen una estreta vinculació amb la gastronomia. La vaixella ens acompanya també en la part visual, els àpats no es limiten al sabor i a l’olor. El material, la forma, el dibuix, el color, la textura són importants. Quan la vaixella no s’utilitza es converteix en una escultura.

En aquest sentit el procès de disseny amb una doble funció és un bon exercici de creació amb proposit determinat.

Programa

1. Objectius:

El vidre i la ceràmica són materials que tenen moltes coses en comú i alhora són totalment diferents, de manera que les tècniques per treballar-los i els seus usos també són diferents. L’almune podrà adquirir els coneixements conceptuals necessaris per desenvolupar aspectes creatius individuals amb els coneixements històrics de les tècniques.

2. Continguts:

 • El disseny ornamental i la forma Analitzar el procés de transformació de la naturalesa, els simbols i els motius tradicionals. Observar un element i extreure’n les caractaristiques essencials. Recerca de la forma adecuada per als objectius de la peça dissenyada i les possibilitats que permeten una tècnica especifica. Dissenyar uns motius ornamentals per aplicar a vidre i a la ceràmica. Utilitzar diversos mètodes com el collage, la papiroflèxia, la cal·ligrafia, etc.
 • Tècniques d’aplicació decorativa
  • VIDRE forming, fusing, sandwich,esmalts
  • CERÀMICA incrustació , engalba, llapis, esmalt
 • Tècniques de creació de formes
  • VIDRE curving, slumping
  • CERÀMICA modelat, xurros, làmina, TATARA
 • Cocció dels diferentes tècniques
 • Teoria d’art a taula (presentació)

3. Metodologia:

 • Classes teòriques, material multimèdia (diapositives i vídeos).
 • Exercicis pràctics de les tècniques de vidre i ceràmica.
 • Projecte de disseny ornamental
 • Projecte de disseny utilitari i escultura

4. Criteri d Avaluació:

 • Lliurament i desenvolupament dels exercicis de les tècniques treballades i dels projectes finals de disseny ornamental i disseny utilitari/escultura.
 • Respecte als companys que comparteixen aula i cura de les eines, les maquines i el medi ambient.
 • Assistència al 80% del curs i puntualitat a la classe.

Bibliografia

 • ROS I FRIGOLA Maria Dolors, CERÁMICA ARTÍSTICA Parramón ediciones,s.a. Barcelona, 2005
 • BEVERIDGE Philippa, DOMÉNECH Ignasi, PASSUAL Eva, EL VIDREIO TÉCNICAS DE TRABAJO DE HORNO, Parramón ediciones,s.a. Barcelona, 2003
Tema:
Docent

Yukiko Murata
Blog
Instagram

Número d'hores
60h
Dates
2.10.19–22.1.20
Dies
dimecres
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA / ES
Condicions d'accés

El curs està dirigit a aquelles persones que estiguin interessades en el disseny i vulguin aprendre les tècniques de la ceràmica i vidre. No es necessari el domini de les tècniques bàsiques artesanals d’aquests materials.

Màxim d'alumnes
12
Preu
500€ + 100€ d’inscripció