TOT L’ENTORN ÉS POESIA

CONVOCATÒRIA D’ART PÚBLIC A LES FAÇANES DE LES CASES DEL POBLE DE PERAMOLA (Alt Urgell, Lleida) 

Curs 2022 – 2023 


A QUI VA DIRIGIDA

L’Escola Massana, en col·laboració amb l’Ajuntament de Peramola obre una convocatòria adreçada a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior de l’Escola Massana, per a la realització de 10 intervencions artístiques de caràcter permanent, que es desenvoluparan a les façanes de les cases de Peramola.  

L’objectiu és establir vincles entre l’alumnat de l’Escola Massana, el municipi i les persones que l’habiten, mitjançant un conjunt d’intervencions, que connectin l’art i la poesia contemporània amb llocs no habituats a aquests llenguatges.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Les propostes presentades han de ser el resultat d’interpretar un poema contemporani (vegeu  l’annex 1, amb la selecció de poemes). Les intervencions artístiques acompanyaran el text del poema, present al context.
 • Les sol·licituds es poden presentar a títol individual o per equips.
 • Les persones sol·licitants poden presentar més d’una proposta.
 • Les propostes seleccionades seran subvencionades amb un màxim de 400€ c/u en concepte de producció.
 • Les persones seleccionades hauran de comprometre’s a produir i presentar el resultat final en el calendari establert.
 • L’Escola Massana nomenarà una comissió d’acompanyament a les persones seleccionades durant el procés de treball i d’instal·lació de les obres artístiques, que farà també d’interlocutora amb els responsables del programa i del municipi.
 • L’Ajuntament de Peramola es responsabilitza de les despeses corresponents:
  • Transport dels creadors/es per a les visites que es realitzin al municipi.
  • Transport de material.
  • Dietes i allotjament de les persones seleccionades durant els dies de muntatge.
  • Infraestructura tècnica: bastides, escales, etc.
 • Els i les autores de les obres cedeixen a l’Ajuntament de Peramola els drets d’exhibició, reproducció i comunicació pública. Així mateix, l’ajuntament podrà reproduir les obres gràficament per a les tasques de difusió i promoció i es compromet, en tot moment, a reconèixer la seva autoria i esmentar el nom dels autors i les autores i de l’Escola Massana.


CALENDARI

El programa tindrà lloc entre els mesos d’abril i maig de 2023. 

Els 10 participants seleccionats realitzaràn una primera visita al poble de Peramola abans del procés de producció per conèixer l’indret i la façana a intervindre, i una segona estada de 3 dies pel muntatge i la presentació pública de les intervencions al municipi. 

Les dates concretes es donaran a conèixer un cop realitzada la selecció. 


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Dades personals: nom complet, data i lloc de naixement, DNI, contacte e-mail, contacte telefònic, i estudis i curs que s’està fent actualment.
 • Descripció de la proposta que inclogui:
  • Un text explicatiu: concepte, intenció i adequació al context (màxim 600 paraules).
  • Dibuixos o esbossos explicatius i detall de la metodologia de treball.
  • Llistat dels materials a emprar i necessitats tècniques pel muntatge que s’adequin a l’espai exterior.
  • Desglos del pressupost designat a la producció d’una sola intervenció (màxim 400€).


TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es pot enviar en un únic document en PDF a: seminaris.arts@escolamassana.cat

El termini de recepció finalitza el divendres 24 de març de 2023.


SELECCIÓ


El procés de selecció́ és a càrrec d’una comissió formada per 2 docents de l’Escola Massana, la cap d’Acció Cultural, el Sr. Xema Vidal, representant de l’Associació d’Amics de la Massana i el Sr. Ramon Besora, representant del programa “Peramola, tot l’entorn és poesia”. 

Es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a les persones sol·licitants.


CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ
 

 • La coherència artística, qualitat i solidesa de la proposta. 
 • La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format i dates sol·licitades. 
 • Que la documentació presentada faciliti el treball de la comissió d’avauació, per la seva claredat i proposicions.
 • L’adequació del projecte que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.


SESSIÓ INFORMATIVA 

El dimarts 07 de març a les 14:00 es realitzarà una sessió informativa a la Sala d’Actes de l’Escola Massana per explicar tots els detalls. 

Llista dels 10 poemes seleccionats per a elaborar les intervencions artístiques a les façanes