TOT L’ENTORN ÉS POESIA

CONVOCATÒRIA D’ART PÚBLIC A LES FAÇANES DE LES CASES DEL POBLE DE PERAMOLA (Alt Urgell, Lleida) 

Curs 2022 – 2023 


A QUI VA DIRIGIDA

L’Escola Massana, en col·laboració amb l’Ajuntament de Peramola obre una convocatòria adreçada a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior de l’Escola Massana, per a la realització de 10 intervencions artístiques de caràcter permanent, que es desenvoluparan a les façanes de les cases de Peramola.  

L’objectiu és establir vincles entre l’alumnat de l’Escola Massana, el municipi i les persones que l’habiten, mitjançant un conjunt d’intervencions, que connectin l’art i la poesia contemporània amb llocs no habituats a aquests llenguatges.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Les propostes presentades han de ser el resultat d’interpretar un poema contemporani (vegeu  l’annex 1, amb la selecció de poemes). Les intervencions artístiques acompanyaran el text del poema, present al context.
 • Les sol·licituds es poden presentar a títol individual o per equips.
 • Les persones sol·licitants poden presentar més d’una proposta.
 • Les propostes seleccionades seran subvencionades amb un màxim de 400€ c/u en concepte de producció.
 • Les persones seleccionades hauran de comprometre’s a produir i presentar el resultat final en el calendari establert.
 • L’Escola Massana nomenarà una comissió d’acompanyament a les persones seleccionades durant el procés de treball i d’instal·lació de les obres artístiques, que farà també d’interlocutora amb els responsables del programa i del municipi.
 • L’Ajuntament de Peramola es responsabilitza de les despeses corresponents:
  • Transport dels creadors/es per a les visites que es realitzin al municipi.
  • Transport de material.
  • Dietes i allotjament de les persones seleccionades durant els dies de muntatge.
  • Infraestructura tècnica: bastides, escales, etc.
 • Els i les autores de les obres cedeixen a l’Ajuntament de Peramola els drets d’exhibició, reproducció i comunicació pública. Així mateix, l’ajuntament podrà reproduir les obres gràficament per a les tasques de difusió i promoció i es compromet, en tot moment, a reconèixer la seva autoria i esmentar el nom dels autors i les autores i de l’Escola Massana.


CALENDARI

1. INFORMAR SOBRE EL POEMA SELECCIONAT

 Per evitar que es repeteixin els poemes, les persones que tinguin previst participar hauràn d’enviar un mail abans del 21 de març inclòs, a seminaris.arts@escolamassana.cat, indicant el poema o poemes seleccionats. Un cop recollida la informació la comissió de valoració comunicarà la distribució dels poemes entre els participants.

2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Dades personals: nom complet, data i lloc de naixement, DNI, contacte e-mail, contacte telefònic, i estudis i curs que s’està fent actualment.
 • Descripció de la proposta que inclogui:
  • Un text explicatiu: concepte, intenció i adequació al context (màxim 600 paraules).
  • Dibuixos o esbossos explicatius i detall de la metodologia de treball.
  • Llistat dels materials a emprar i necessitats tècniques pel muntatge que s’adequin a l’espai exterior.
  • Desglos del pressupost designat a la producció d’una sola intervenció (màxim 400€).


TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Cal presentar la sol·licitud en un únic document en PDF a seminaris.arts@escolamassana.cat

El termini de recepció per a totes les sol·licituds és dimecres 05 d’abril de 2023. 

Un cop enviada la sol·licitud en PDF, s’ofereix la possibilitat de presentar ladocumentació impresa si la persona sol·licitant ho requereix. El termini de recepció és dimarts 11 d’abril, a l’oficina d’Acció Cultural de l’Escola Massana de 10.00h a 15.00h.

3. SELECCIÓ


El procés de selecció́ és a càrrec d’una comissió formada per 2 docents de l’Escola Massana, la cap d’Acció Cultural, el Sr. Xema Vidal, representant de l’Associació d’Amics de la Massana i el Sr. Ramon Besora, representant del programa “Peramola, tot l’entorn és poesia”. 

Es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a les persones sol·licitants.

CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ
 

 • La coherència artística, qualitat i solidesa de la proposta. 
 • La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format i dates sol·licitades. 
 • Que la documentació presentada faciliti el treball de la comissió d’avauació, per la seva claredat i proposicions.
 • L’adequació del projecte que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria.

4. RESOLUCIÓ

El 14 d’abril es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a les persones sol·licitants.

5. PRIMERA VISITA AL POBLE DE PERAMOLA

El 20 d’abril es realitzarà una visita al poble de Peramola amb els 10 particiopants seleccionats. Les despeses de transport a càrrec de l’Ajuntament de Peramola. 

6. PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE TREBALL DE TOTES LES PROPOSTES

Data per determinar.

7. MUNTATGE I PRESENTACIÓ DE LES INTERVENCIONS A LES FAÇANES

07, 08, 09 Juny

8. PRESENTACIÓ A L’ESCOLA MASSANA DELS RESULTATS FINALS

Data per determinar.