Speed Thinking. 1 objecte, 25 projectes

L’objectiu de “Speed Thinking: 1 objecte, 25 projectes” és desenvolupar la capacitat de creació dels estudiants, convertint-los en futurs generadors d’idees.

Després d’una breu introducció al pensament lateral, la visualització de referències, i de realitzar exercicis que fomenten la creativitat, cada alumne tindrà 1 objecte com a punt de partida, i desenvoluparà 25 projectes diferents amb un origen comú però amb resultats diversos i únics: un espai, una nova tipografia, una instal·lació artística, fotografia, vídeo, disseny de producte, entre d’altres.

Alhora, es dotarà a l’alumne de les eines necessàries per poder expressar i comunicar les idees projectuals, creant una narrativa que acompanyi al resultat final, mitjançant la edició i impressió de un booklet amb el contingut desenvolupat durant el curs.

Programa del curs

1. Objectius

 • El nostre objectiu amb “Speed Thinking: 1 objecte, 25 projectes” és crear un canvi en la percepció, aprendre a mirar més enllà de l’evident. Una oportunitat per conèixer millor el món que ens envolta, preguntar-nos com creem, per a qui i per què?
 • Participar en l’intercanvi global de pensaments i idees, mentre experimentem i descobrim les possibilitats dels objectes a través d’un procés exploratori i divertit.

2. Continguts

 • Introducció al pensament lateral.
 • Visualització de referències.
 • Exercicis de creativitat.
 • Mapa del objecte.
 • Experimentació i desenvolupament de projectes mitjançant l’ús de diferents tècniques de lliure elecció, amb un objecte com a punt de partida.
 • Sessions de feedback.
 • El “booklet” com a element de comunicació.
 • Disseny i impressió d’autoedició “booklet”.
 • Exposició amb els resultats de la experimentació realitzada durant el curs.

3. Metodologia

 • Combinació de teoria, visualització de referències i exercicis pràctics, junt amb la llibertat de creació per part de l’estudiant.
 • Classes pràctiques amb sessions de feedback.

4. Criteri d’avaluació

 • L’avaluació és continua. L’entrega de treballs, l’assistència d’un 80% i la participació a classe, són imprescindibles.

Bibliografia

 • Munari, Bruno. Design as Art. Penguin Modern Classics, 2008.
 • Pais, Ana Paula & F.Strauss, Carolyn. Slow reader. A resource for design thinking and practice. Valiz Amsterdam, Amsterdam, 2016.
 • Bouchez, Hilde. A wild thing. Art Paper Editions, Ghent, 2017.
 • Lupton, Ellen. El diseño como storytelling. Gustavo Gili, 2019.
 • Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual. Gustavo Gili, 2016.

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.