Reproducció seriada bidimensional. Tècniques de còpia i edició d’obra gràfica artística

La reproducció d’obra gràfica és el procés pel qual s’obtenen còpies professionals d’una mateixa imatge mitjançant l’utilització d’una matriu i seguint tècniques d’impressió artesanal. Les estampes resultants normalment formen part d’una edició limitada, numerada i signada, i suposen una interessant alternativa comercial dins el mercat de l’art. En aquest curs aprendràs a fer serigrafia, linogravat, xilografia, gravat en sec, tampografia i monotípia, tècniques fàcilment transferibles a un context de petit taller casolà.

Tant per a artistes interessats/des en aplicar-ho a les seves pròpies creacions, com per a persones que volen obrir un taller d’impressió artística.

Programa del curs

1. Conringuts

Sessió 1

 • Coneixença del grup, explicació del programa general i de la metodologia de treball. Presentació del professor.
 • Tipus de tècniques d’impressió seriada, suports, tintes, eines i materials. Diferència entre impressió d’obra gràfica original i reproducció. Organització i higiene de l’espai de treball, sistemes de protecció personal.
 • Concepte d’imatge invertida. El tiratge: proves d’autor, registres, estampes i numeració. Codi ètic de l’obra múltiple. Edició seriada i presentació. Preu de mercat.
 • Visita a la botiga Vostok Printing, a 20 minuts caminant.

Sessió 2

 • Serigrafia (I) – Explicació i demostració de la tècnica d’impressió serigràfica.
 • Eines de treball: la pantalla (el bastidor, la malla, materials i densitat de fils), les rasquetes i la tinta.
 • Tipus de suports: papers, teixits, plàstics, fustes, vidres, planxes metàl·liques...
 • Preparació de la matriu: neteja de pantalles, desengreixat, emulsionat i assecat.
 • Preparació de fotolits manuals i digitals a partir d’un dibuix.
 • Insolació i revelat.

Sessió 3

 • Serigrafia (II) – Preparació per al tiratge. Encintat de la pantalla, marques de registre, impressió i assecat de les estampes. Serigrafia a diverses tintes: separació de taques per colors, sistemes d’optimització de fotolits i d’aprofitament de pantalles.
 • Serigrafia fotogràfica: fotocòpia i Photoshop per a la creació de fotolits a partir d’una imatge fotogràfica.

Sessió 4

 • Serigrafia (III) – Tintes especials: fosforescents, expansives, corrosives. Additius i incorporació de substàncies post-impressió. Efecte de degradat dels colors. Numeració i signatura de l’edició. Carpeta de presentació per a la venda.
 • Eliminació de l’emulsió i dels ‘fantasmes’. Recuperació de pantalles.

Sessió 5

 • Linogravat i xilografia (I) – Tècniques de gravat en superfície, a base d’extracció de les àrees no desitjades. Planxa de linòleum vs. panell de fusta. Semblances i diferències entre les dues tècniques de gravat i impressió. Tipus de fustes, de papers i de tintes. Transferència de la imatge sobre la planxa. Eines de tall, sistemes de protecció i seguretat. Planxes de vinil, d’escuma i altres materials.

Sessió 6

 • Linogravat i xilografia (II) – Entintat en superfície. Mètodes de contacte per a la correcta transferència de la tinta sobre el paper: cullera, corró, baren, premsa o tòrcul. Registres per a la impressió en diverses tintes: el cas paradigmàtic de l’estampa japonesa ukiyo-e.

Sessió 7

 • Gravat en sec (planxa de polièster, punta seca, gofrat) – Tècnica de gravat en profunditat, fent ús de la línea gratada a la matriu per retenir-hi la tinta. Punxons, gúbies i burins. Gravat per incisió sense ús de cap àcid ni corrosiu. Impressió: entintat en solc, grau d’humitat del paper i pressió del tòrcul.
 • Impressió sobre escaiola.

Sessió 8

 • Tampografia – Tampons, segells, encunys, timbres... de goma, làtex, silicona, metacrilat, patata... Creació de fons i matrius amb goma eva i amb envasos de tetrabrick. Elaboració de catifes d’entintar i estampació sobre diversos suports. Estampat i petja d’objectes existents: el cas peculiar del gyotaku. Sistemes fotosensibles de gravat d’alta precisió.

Sessió 9

 • Monotípia – Tècnica d’impressió per contacte amb obtenció d’una sola estampa original, amb unes qualitats matèriques úniques. Tipus de suports, de papers i de tintes, i mètodes de pressió. Ús del tòrcul per a impressions inverses.

Sessió 10

 • Acabat de les impressions. Mercat d’intercanvi entre les persones participants.


2. Metodologia

El curs s’organitza per sessions de tres hores setmanals, que comencen amb una breu introducció de la tècnica a conèixer mitjançant una explicació i presentació d’imatges per projector, el visionat d’algun vídeo, i una demostració in situ per part del professor. S’examinen els diferents materials i eines de treball, i s’inicia la pràctica per part de l’alumnat, que consisteix en la creació d’un tiratge d’una imatge concreta. En la darrera sessió del curs es farà un mercat d’intercanvi entre l’alumnat, on cadascú oferirà les seves creacions. L’objectiu és de proporcionar els coneixements teòrics i una experiència pràctica per a cadascuna de les tècniques, que permeti una ràpida posició d’autonomia per part de l’alumnat.

3. Criteris d’avaluació

Es valorarà la correcta assimilació i aplicació de les tècniques, però no s’entrarà a evaluar la qualitat artística de l’obra.

L’escola dóna un diploma d’assistència si s’ha assistit satisfactòriament a un mínim del 80% de les sessions.

 

 

Bibliografia

 • VOSTOK, Triunfar estampando. Gustavo Gili, Barcelona, 2018
 • KOMURKI, John Z.; DEMORATTI, Dolly, BENDANDI, Luca, Maestros de la serigrafía. Gustavo Gili, Barcelona, 2018
 • HOPKINS, Albert A.; HISCOX, Gardner D., Recetario industrial. Gustavo Gili, Barcelona, 2016
 • LAUREN, Andrea, Block Printing. Gustavo Gili, Barcelona, 2017
 • FIGUERAS, Eva, Grabado no tóxico. Universitat de Barcelona, 2007
 • STANFIELD, Frances; MCGEOWN, Lucy, El grabado y la impresión artesanal. Promopress, Barcelona, 2020
 • SMITH, Ray, Manual del artista. Hermann Blume, Barcelona, 2008
Tema:
Docent

Oriol Texidor
www.orioltexidor.com

Número d'hores
30h
Dates
7.10.21–9.12.21
Dies
Dijous
Horari
17:30h-20:30h
Nivell
Iniciació-mitjà
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

Dirigit a qualsevol persona amb interès en desenvolupar un projecte d’edició seriada d’obra gràfica professional.

No es requereix cap coneixement previ ni teòric ni pràctic. Farem servir dibuixos, pintures i fotografies artístiques personals (o d’altres artistes) per a les pràctiques d’impressió.

La selecció d’alumnat es farà segons el material que lliurement cadascú vulgui presentar en la seva sol·licitud (cv, book de treballs realitzats, carta de motivació, interessos, enllaç web...).

Màxim d'alumnes
15
Preu
306€ + 9€ assegurança + 100€ d’inscripció
TOTAL 415€