Programació

UNA INSTITUCIÓ CULTURAL AL RAVAL

La Massana, com a institució, no és tan sols un centre educatiu. És també un ens cultural de referència en l’àmbit de les arts i el disseny al servei de la ciutadania.

L’acció cultural de l’Escola Massana és el reflex de l’activitat pedagògica que es porta a terme al centre i s’ha d’entendre com un dels motors per a la comunicació dels seus valors.

Els diferents espais expositius, tots ells oberts al públic, es conceben com un lloc d’exhibició i de visibilització de la producció de l’escola, però també han de motivar el debat. Això permet que la recerca i la reflexió de cadascun dels membres de la comunitat educativa tinguin un punt on retroalimentar-se de manera pública i col·lectiva. 

L’Espai Busquets, espai expositiu de més de 100m2 abocat a la plaça de la Gardunya, és el lloc de plasmació de la transversalitat de l’escola. S’hi ha consolidat un programa estable d’exposicions on s’alternen muntatges d’artistes i dissenyadors externs amb els millors projectes finals dels nostres alumnes.

Els espais alternatius, com L’Espai Trans i l’Espai Front, recullen accions expositives de caire més pedagògic. Aquí l’alumnat aprèn a mostrar i a comunicar les seves produccions. També disposem de l’Espai Blanc, entès com un apèndix de l’aula, per presentar de manera efímera projectes en curs, i que complementa l’espai expositiu central.