Packaging

Per tal de donar continuïtat a l’exitós model establert durant els 10 primers Seminaris Packaging Massana Frövi, l’Escola Massana, amb l’esponsorització de ProCarton España a partir de l’11è Seminari Packaging Massana ProCarton, ha ampliat continguts del seminari amb l’ambició de millorar-ne els resultats. Seguint prioritzant el taller de projectes tutoritzat pels professors de l’Escola Massana, Pere Duran i Joan Sunyol, com a aspecte fonamental del Seminari.

A partir de la setzena edició, Seminari Packaging Massana Aspack, assumeix l’esponsorització ASPACK (Asociación Española de Fabricantes de Envases Embalajes y Transformados de Cartón), incorporant-se com a professor Ricardo Marsicano, juntament amb Pere Duran.

Tots els projectes, s’han realitzat en el taller de l’Escola Massana en el transcurs de cinc dies, integrament en cartró.

En les darreres edicions s’ha incrementat el nombre d’escoles invitades-6 cada any en tot l’Estat Espanyol, amb 20 alumnes becats per Seminari-, així en l’èmfasi en la part teòrica: augmentant-ne les ponències, el nombre de participants en les taules-debat, convidant a conferenciants experts en packaging i millorant l’aprenentatge dels participants a través de visites guiades a industries de cartronatge i de la indústria gràfica especialitzada en la producció de packaging.

Les marques, símbols i logotips utilitzats en els projectes presentats, ha estat amb finalitats pedagògiques i en cap cas, com encàrrec o promoció dels mateixos. © Els drets de propietat intel·lectual dels dissenys, les fotografies i els textos corresponen a l’Escola Massana, als seus professors i alumnes autors.