Forja artística

Enriquir i experimentar amb els recursos tècnics i teòrics, per a poder assolir objectius plasmats en ferro forjat.

Investigar els metalls i procediments del foc, un repàs del seu pes a la història, recerca del llenguatge del ferro, producció d’eines específiques, com s’extreu el mineral, com es treballa fins a ser ferro tal com el coneixem, processos industrials i artesanals, buscant-li la seva expressió contemporània. S’experimentarà amb diverses eines, de vegades fabricades pel mateix alumne, fins a eines de potència com el martinet. També mostrar en quins àmbits i diversitat de camps creatius es poden aplicar aquest ofici ancestral en temps contemporanis.

Programa del curs

 • Introducció històrica, teòrica i pràctica del ferro forjat.
 • Exercissis en forja per conèixer el seu comportament.
 • Ruta per centre històric i voltants per a observar forges de Barcelona.
 • Plantejament de projecte amb dibuixos descriptius i si fes falta maqueta.
 • Pràctica d’eines, procediments, postures de treball i mesures de seguretat.
 • Assoliment del projecte en forja amb suport tècnic.

1. Objectius

Dirigit a tots aquells que vulguin plasmar objectius en ferro forjat, com a experimentació en la pràctica i aplicació de la forja, o com a recerca d’un llenguatge més metafòric i expressiu.
La idea és que cada alumne s’emporti els coneixements suficients per a poder prosseguir en l’àmbit del ferro amb prou recursos. Si més no, haver conegut les capacitats i qualitats plàstiques del ferro.

2. Continguts

 • Valoració del projecte i la seva viabilitat en temps i espai
 • Anàlisi de l’objectiu, pressupost.
 • Recorregut per ciutat vella per veure motius forjats, visita d’un taller de forja autèntic Can Xirau
 • Textures, pàtines i acabats amb ferro.
 • Tècniques: Estirat, Unions, Mecanitzacions, Color temperatura del ferro, Forja a quatre martells, Soldadura a foc, Temperat i Revingut, Eines especials, Diferenciació d’acers.

3. Metodologia

L’objectiu és que al llarg de 60 hores s’assoleixin, amb les pràctiques i la comprensió de com aquest material es deixa treballar. Observant el llenguatge de textures i colors amb el correcte maneig del foc, aplicant les teories i escoltant savis consells dels antics ferrers, el resultat és factible.

4. Criteri d’avaluació

En tot l’exercici es valorarà, la projecció de la creativitat i com s’estableixen relacions en l’aplicació de les tècniques i solució, el tracte amb les eines i les instal·lacions, el correcte ús de la seguretat de treball col·lectiva i personal, com també la participació en compartir solucions per problemes tècnics a resoldre.

Assistència presencial a classe amb un mínim d’un 80 %.

Bibliografia

 • ARES, Jose Antonio, El Metal, tecnicas de conformado. Editorial Parramon, Barcelona, 2016
 • AREU, Montserrat, La forja. Editorial Rafael Dalmau, Barcelona, 1987
 • ELIADE, Mircea. Herreros y alquimistas. Editorial Alianza, Barcelona, 2016

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.