EVOLUCIONS ESPECULATIVES

Exposició

15.4.21–21.5.21
Espai Busquets

La mostra Evolucions especulatives té com a objectiu convertir l’espai Busquets en un laboratori d’experimentació gràfica al voltant de la il·lustració científica i les ciències naturals. L’aproximació a aquest imaginari taxonòmic ha de servir per a preguntar-se quins són i han estat els paradigmes que regeixen l’àmbit de la il·lustració científica i com podem utilitzar els seus recursos per imaginar la possible evolució de les espècies, en un context de crisis climàtica sense precedents. 

La voluntat és posar l’accent en els drets de la natura i el biocentrisme en front l’antropocentrisme dominant, observar com representem la vida en la terra i imaginar com podem dibuixar la coevolució de les formes futures. Aquesta mostra neix amb el desig de posar en pràctica algunes de les qüestions que plantegen les exposicions que es realitzaran al CCCB entre els mesos de febrer i novembre, Mart. El mirall vermell, comissariada per Juan Insua i especialment, Ciència fricció, vida entre espècies companyes, de la comissària María Ptqk.

Tot i que tracten temes diferents, ambdues posen de manifest la necessitat de replantejar el futur del nostre planeta i la manera de relacionar-nos amb les espècies que l’habiten. El taller d’il·lustració científica especulativa que s’imparteix en el mateix espai Busquets és el punt de partida i el marc a partir del qual s’han organitzat totes les activitats.